Internt referansenummer:B-000013
Kilde:
Rutebåtene på Telemarkskanalene
Av: Harald Lorentzen
 Thor Hansen
 Per Svein Bratsberg
Utgitt på ”Eget forlag” i 1985
Klikk her for å lese om forfatterne
Klikk her for å lese forordet


Den første dampskipsfart på

Vestvannene

telemarkskanalene_side_025.jpg
Det første dampskipet i Vest-Telemark, hjuldamperen, "St. Olaf" ved Lårdal i Bandakvatn. Ca. 1860.
Foto: Fra forfatternes eget arkiv

Tanken om et dampskip oppe på vestvannene, eller Flåvatn, Bandak og Kviteseid som de egentlig heter, er også av gammel dato, ja fra samme år som for Norsjø.

Det hadde sikkert ligget og modnet noen år mot slotten av 1840-tallet også her, med den nye veien fra Ulefoss til Strengen, som ble påbegynt 1847, ble båtplanen puffet frem mot en løsning. Man hadde hørt om forsøkene på å danne et dampskipsselskap nede i Skien og dette ga støtet til en aksjeinnbydelse.

I bygdene rundt disse vannene ble det i mars 1851 tegnet for ca. 10 000 spesiedaler. Den før nevnte havnefogd Vauvert i Skien var også her med i ledelsen, og han prøvde å tegne aksjer blant sine bekjente i Skien, men uten hell.

I mai 1851 søkte man staten om 10 000 spd. i lån og fikk 8000 spd. Konstituerende generalforsamling i INTERESSENTSKABET PÅ BANDAKSVAND ble holdt på skyss-stasjonen på Spjotsodd i Kviteseid 7. juni 1851.

Bygdens menn skrev lovene for det nye selskapet, etter modell av ”Norsjøselskapet” som jo var stiftet noen måneder tidligere. Det første styret besto av direktør Olaf T. Flom, lensmann P. Manet, landhandler Wolf, lensmann Bjørnson, distriktslege Bakk, hr. Kristian Flom, foruten havnefogd Vauvert i Skien.

Man hadde tegnet aksjer og fått lån for til sammen 18 000 spd. som ble det nye selskapets startkapital.
8. oktober fikk den for nevnte kjøpmann Wiese fra Lillehammer i oppdrag å reise over til England for å kontrahere et hjuldampskip for selskapet.

Han dro over til Marshall i North Shields, samme verft som leverte «STATSRAAD STANG», og bestilte et skip for 1600 pund.

Avisen «Correspondenten» kunne snart meddele at det nye skipet skulle bli 100 fot langt og 15 fot bredt. Det skulle føre 50 passasjerer og 10 tonn last: maskinen skulle yte 33 nhk. I mars 1852 kom seilskuten «JERNBARDEN» til Skien med det nye skipet i deler. Fra Fjærestrand bar det på to store prammer som ble trukket til Ulefoss av den nye hjulbåten «STATSRAAD STANG». Datoen var 7. april 1852. Fra Ulefoss ble delene møysommelig kjørt over land på den nye veien til elvebredden nær klokkergården ved Saltevje, hvor det ble satt sammen. Med delene til den nye båten fulgte også to engelskmenn som ledet sammenklinkingen.

Readers comments

  • Eli Irene Tubaas sier:

    Jeg synes det er rart at det ikke opplyses om kildene til denne historien. Hva er kildene?

    General forsamlinga var 7. juli 1851. De undertegnede direktører er ikke oppført med korrekte navn. Det skal være Blom ikke Flom, Wohl, ikke Wolf, Mandt, ikke Manet, Bakke ikke Bakk.
    ( Kilde: Midlertidige Love for Interessentskabet for Dampskibsfart paa Flaa- Hvidesø- og Bandags-Vandene. Skien 1851. Trykt hos Melgaard.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *