Kilde:
Namdal Historielag (link til hjemmside)
Årbok for Namdalen 1968 side 84
Skriftstyrar: P. Jæger-Leirvik
Av Laura Ledsaak

Den første som brukte motorbåt

til tømmerslep i Salvatnet.

Tømmeret fra Salen ble tidlig utfløytet etter Salvatnet. Det var håndmakt som ble brukt, og det måtte passes på at vinden var fra rett kant, skulle det ikke bli alt for tungvint. Den første som benyttet motorbåt til sleping av tømmer i Salvatnet var Salamon Skjærvik. Skjærvik var i Salen og satte i stand uthusene på Ledsåk og Saksen. Han kom da i forbindelse med forstmester Hals, og de kom på tale om utfløytingen av tømmeret i Salvatnet. Skjæevik nevnte engang at det måtte gå an å forsøke motorbåt til dette. Han hadde båt, bare han hadde fått den til vatnet. Hals ble straks interessert, og det endte med at de inngikk avtale om fløytingen. Skjærvik skulle ha kr. 1,50 pr. tylvt, før hadde dette vistnok kostet bortimot kr. 5,- pr. tylvt.

Jeg tror det var våren 1921 at Skjærvik skulle foreta eksperimentet med å få båten over vatnes. Båten han hadde var 30 fot med en 18 hk. Råoljemotor, og veien 3 eller 4 tusen kg. Han hadde lånt hjul av en gammel lokomobil hos disponent Sunding på Namdal brenntorvfabrikk. Disse hjulene satte han under båten etter at de hadde landet borte ved Sagelva. Han brukte taug med taljer og en gammel hest fra Mo gård for å ta seg fram etter vegen til vatnet. Det gikk, men det var mange som stod og så på denne rare farkosten som for etter veien.

De kom omsider til vatnet og begynte utfløtingen. Det gikk bra, men så var Skjærvik uheldig og fikk et slag i hodet av båtshaken så han måtte slutte. Det var to av hans sønner som var sammen med ham. Da Salamon Skjærvik måtte slutte fikk sønnene en av Reppenguttene sammen med seg og fikk slept ut tømmeret. Senere har det alltid vært brukt motorbåt under fløytingen.

Skjærvik ble født i Klinga 5. mai 1866 og døde 18. oktober 1965. Han kom til Jøa i begynnelsen av 1890-årene og fikk bygslet en plass av Ole Fjær som da var eier av Bergum og som plassen Skjærvik tilhørte. Før den tid hadde han tømret nordlandshus på Kaldabruket, Bangsund og bolighus og uthus andre steder.

Skjærvik drev også fiske i Gjæslingan og anskaffet seg motor året etter at Mortenius Bordevik hadde kjøpt. Det var en 7 hk. Kampen han satte i en otrring, som han kjøpte av Iver Vedø. Mange mente at det ble likkista hans, men Skjærvik kom fram.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *