Internt referansenummer: 11.03.2011 – III- BOK
Kilde:
DET GAMLE SNAASEN
Hans Skar (Lærer i Snaasen)
DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A/S
KRISTIANIA
1906
Klikk her for å lese ”Forordet”.

Den gamle skole i Snaasen

Presternes navne efter reformationen kunde gives; men om skolemestrene maa siges:
„Eder, hvis navne ei for mængden funkle.»

Og de havde saavist intet stort at funkle af. De af bygdens mænd, som følte sig kaldet til skole-mestergjerningen og havde en smule kundskaber i religion, læsning og skrivning, gik til presten og blev prøvet ved en eksamination. Dermed var de færdige. Deres virksomhed var ikke stor og deres navne er udvisket.

Presterne Brun og Rynning gir følgende glimt ind i fortidens skoleliv:

I 1687 kunde ordinære skolemestere ikke op-holde sig i Snaasen paa grund af stedets slette vilkaar. Velstaaende bønder pleiet at holde privat skolemestere for sine børn i nogle uger. Senere underviste de dem selv. I 1806 var her 2 skoleholderdistrikter og 2 skoleholdere. Hvert distrikt inddeltes i 6 skolehold, hvor børnene fra de til skoleholdet hørende gaarde og pladse samledes en uge ad gangen. Skoleholderne reiste omkring og holdt skole, hver i sit distrikt, fra november maaneds begyndelse til slutningen af april. Skoleholdernes løn da, den ene 22 rdl. (- 22 kr.) og den anden 18 rdl. (18 kr.) aarlig. Mere tillod ikke skolekassen at tilstaa dem. Det hele skolefond udgjorde i 1806 353 rdl. 48 skil. Ved slutningen af 1812 havde skolekassen en rentebærende kapital paa 900 rdl. 900 kr.).

I 1824 var her 4 skoleholdere i prestegjeldet. 1 i Nordli med 4 til 5 uger aarlig, 1 i Sørli med 2 til 3 uger aarlig og 2 i hovedsognet med 10 til 12 uger aarlig hver. I Nordli holdtes lidt mere skole end i Sørli for finnernes skyld. Hovedsognet fik i 1828 3 skoleholdere, som skulde undervise i 24 uger. Den ene fungerte som klokker og havde en løn af 19 spd. 76 kr.) for dette. I 1843 fik hver af Lierne sin klokker tilligemed skoleholder, og hovedsognet 3 skoleholdere. I Lierne under-vistes nævnte aar tilsammen 32 uger og i Snaasen 56 uger tilsammen. Aar 1820 fik hver skoleholder 30 rdl. (= 30 kr.) aarlig. Det 19de aarhundredes skolemestere nævnes: Jo Solberg, Per-skolemester, Baard Bøkset 1, Ole Bøkset, Bertil Gravbrøt, Gunder Vikkelsmo, som alle var uden seminaruddannelse. Med seminaruddannelse: Lornts Bøkset, Gunerius Larssen, Bernt Mølnvig, Ole Tømmeraas, Ole Husaas og Lornts Finsaas.

Vi har gjort alt som står i vår makt for å komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar uten hell. Hvis noen som leser dette føler at de kan komme med opplysninger slik at vi kan komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar eller andre som påberoper seg opphavsrettighet til den omtalte boken setter vi stor pris på om dere tar kontakt med www.historier.no.

Hans_Skar

Bilde av forfatter Hans Skar.
Ukjent fotograf.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *