Hentet fra artikkelen:
”Av skiidrettens saga i Innherred”
av Kjell Saxvik
Hentet fra Årbok 1977
Nord-Trøndelag Historielag
Redaksjon: Olav Skevik og Jarle Skjei
I kommisjon hos Steinkjer Bokhandel AS
STEINKJER TRYKKERI A.S 1977


Det første premieskirenn i Malm


Lørdag ettermiddag den 24. mars 1877 ble det holdt skirenn på Øvre Malmo med ikke mindre enn 34 deltakere. Det heter i referatet i ”Indherreds-Posten” 13/4 1877 at ”dette var det første Præmieskirend som hat vært afholdt her, og sagen saaledes maa siges at være ny”.

Rennet foregikk i ”to Afdelinger” med 3 løp for de eldre i en forholdsvis brattere del av bakken, og 2 løp for de yngre i en mer slakk bakke. Banen var ikke mer enn 300 alen, og bestemann tilbakela denne på 13 sekunder unna, og 4 minutter ned og opp igjen. Startkontingenten var 20 øre for eldre løpere og 13 nøre for de yngre. Etter hva jeg er kommet til må samtlige deltagere ha vært temmelig unge. Av premielisten skal vi ta med disse:

Af 1. Afdeling:

1. premie verdi kr. 2,00    Odin Tveraasplads
2. premie verdi kr. 1,50     Anton Tveraas
3. premie verdi kr. 1,33    Karl Redsamplads
4. premie verdi kr. 0,97    Hans Vaadeplads
5. premie verdi kr. 0,80    Bertin Tveraas
6. premie verdi kr. 0,80    Henrik Rendemoplads
7. premie verdi kr. 0,80    Matheus Redsemplads

Af anden Afdeling:

1. premie verdi kr. 1,33    Bertin Landsem
2. premie verdi kr. 0,97    Nils Skar
3. premie verdi kr. 0,87    Peter Ystmark
4. premie verdi kr. 0,60    Adolf Tømtet
5. premie verdi kr. 0,25    Antom Ramberg

Det finnes referat fra en rekke renn både for voksne og gutter i 1877 – 1880-årene, før det store gjennombruddet for skiidretten i midten av 1880-årene, men det vil føre for langt å nevne dem alle.    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *