Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Dikter og prest Jørgen Moe

Jorgen_Moe02

Maleri av dikter og prest Jørgen Moe. Malt av Christian Skredsvig (1854-1924). Malt 14 år etter Moes død.

Han var bondesønn og født i 1813 på Ringerike. Jørgen Moe var en særdeles begavet person, og derfor gikk han inn på de høiere skoler og fikk teologisk embedseksamen. I sin ungdom reiste han meget omkring på landsbygdene, samlet folkesagn og eventyr, som han sammen med P. Chr. Asbjørnsen utgav, og har fått stor utbredelse. I 1840-årene reiste han i Hallingdalen og der samlet han meget av sådant, og skrev det bekjente dikt ”Fanitullen” om et bryllup i Hemsedal m. m.

Han var i flere år lærer ved høiere skoler, men i 1853, ca. 40 år gammel, blev han utnevnt til residerende kapellan hos sognepresten i Sigdal, med bosted på Bjertnes, som er Krødsherad prestegård. Der var han prest i ca. 10 år til stor opbyggelse for menigheten. I 1863 blev han utnevnt til sogneprest i Bragernes menighet i Drammen, hvor han var i ca. 7 år, og utfoldet også der en stor virksomhet for menighetens enhet og vekst i et gudeligt liv. I 1870 blev han utnevnt til sogneprest i Vestre Aker (ved Oslo) og var der i ca. 5 år, og med sin energi og store åndelige kraft utførte han et betydningsfullt arbeide til menighetens opbyggelse. Men i 1875 blev han utnevnt til biskop i Kristianssand stift; ti hans store begavelse og varme forkynnelse av evangeliet bragte ham på bispestolen, og døde der i 1882. Efter eget ønske blev han begravet på Vestre Akers kirkegård, hvor hans mange venner har reist en vakker minnestein på hans grav.

Jorgen Moe var gift med en ansett dame fra Oslo, Johanne Sørenssen, og de hadde flere barn, hvorav forfatter og professor Moltke Moe var en av dem. Han var født i Krødsherad i 1859, og var en fremragende forsker og videnskapsmann som i ung alder, ca. 27 år, blev utnevnt til professor i norsk folkesprog og landsmål. Han døde i Oslo i 1914 ca. 55 år gammel.

Jeg har leilighetsvis talt med mange eldre folk av Jørgen Moe’s menigheter, og alle disse har hatt ham i levende erindring og omtalt ham i kjærlighet og takknemlighet for den store og gode gjerning som han utførte i sine menigheter. Det høisindede folk i Krødsherad har til hans ære og uforglemmelighet bekostet et vakkert maleri av sin forhenværende prest og dikter Jørgen Moe og ophengt dette i Olberg kirke på hundreårsdagen efter hans fødsel den 25de april 1913. Ham var det gitt å utfolde en stor åndelig opbyggelse i flere menigheter, da det var en brytningens tid i vårt land. Hans navn og virke i flere retninger blir aldri glemt eller utslettet.

Jorgen_Moe01

Dikter og forfatter Jørgen Moe.

Les mer om Jørgen Moe på Wikipedia.
Les mer om Jørgen Moe på Store Norske Leksikon.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.