Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Dynna-Bjerken paa Hadeland

Paa gaarden Vestre Dynna paa Hadeland er der flere store Gravhauger, som ligger paa et Jorde, der kaldes Haugejordet. Ovenpaa den største af disse Gravhauger staar en
ældgammel Bjerk, hvis Stamme er saa tyk, at to voksne Mænd knapt kan favne omkring. Haugen er flad ovenpaa, og i det ene Hjørne staar Bjerken, som med sine Grene omspænder den hele Flade. — Om denne Bjerk gaar det Sagn, at naar nogen bryder af selv den mindste Kvist paa den eller beskadiger den paa anden Maade, da skal
Dynna-Gaarden gaa tilgrunde. Min Hjemmelsmand legte ofte som Gut under Bjerken, men Gamlekonen paa Dynna undlod aldrig at indprente Gutterne, at de ikke maatte røre Bjerken, og de efterkom ogsaa nøie Advarselen.

(Meddelt af Direktør Smedsrud, Larvik).

Sommeren 1909 besøkte (H. Eitrem og) jeg stedet. Da var bjerken faldt ned, saa bare stubben stod igjen. Eieren sa, at ingen hadde rørt den, og at heller ingen hadde faat lov til at røre gravhaugen. Gamlekonen var hans avdøde bedstemor. En «omstreifer» hadde lurt sig til at grave litt i haugen, men var straks blit stoppet. Haugen var ualmindelig høi paa nedsiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.