Internt referansenummer: 21.01.2014 – Notater
Kilde:
Notater forfattet av:
Bjørn R Krogstad
7530 Meråker

E 14 FRA A TIL Å

 

A – ASFALT – vegen asfaltert mellom Turifoss og Riksgrensa i 1959. Heile vegen asfaltert ferdig i 1962.

B – BLOM, Peter, f 1890, d 1960 – forfatter av Mellomriksveivisa, 1955.

C – CAMPINGPLASS – med mellomriksvegen og den økende turisttrafikken kom det en rekke nye campingplasser.

D – DØDSULYKKER – det har vært mange dødsulykker på E 14 gjennom Stjørdalen. Flere av dem er knytta til svinger bl a ved: Bergskleiva/Stjørdal, Einangskleiva/Hegra Florvang/Flora, Florreina/Flora og Sjursnessvingen/Meråker.

E – E 14 – fra 1992, før det – E 75. Før det igjen – riksvei 710.

F – FOTGJENGERFELT – eller gangfelt fins det bare to av på Mellomriksvegen. Det ene ligger ved rundkjøringa på Stjørdalshalsen, det andre ved Florvang i Flora.

G – GUDÅ BRU – overgangsbru på jernbanen i Gudå, stod ferdig i vinteren 1960, 77 meter lang.

H – HALSØEN – endepunkt for E 14 i vestlig retning. Sluttsted i østlig lei – E 4 i Sundsvall.

J – JAVA – populær motorsykkel på den tida Mellomriksvegen ble åpna.

I – IS – problem på E 14, spesielt langs elva i Melan, vegen har i mange år blitt salta øst til Gudå bru.

K – KOREAKRIGEN, 1950-1953, indirekte årsak til at Mellomriksvegen ble bygd.

L – LAKSEFISKE – rikt laksefiske i Stjørdalselva. Flere garder og campingplasser langs vegen leier ut laksevald.

M – MISJONSSVINGEN – egentlig Florreina, men på grunn av at det i mange år stod en misjonsbuss i svingen, ble kurven kalla Misjonssvingen. Sammen med Bergskleiva av de mest berykta svingen på Mellomriksvegen.

N – NORDMARK, Tormod, f 1914, overingeniør ved mellomriksveganlegget. Mellomriksvegens far.

O – OLADALEN – navn på busskur ved E 14 i Flora.

P – PIGGDEKK – bildekk med hardmetallpigger til bruk på vinterføre.

Q – Q-BRIKKEN – ennå ikke tatt i bruk på E 14.

R – RASTEPLASS – steder for stopp og kvile langs vegen, flere slike bl a ved Einangskleiva i Hegra, ved Trobekken i Melan og ved Rettlinja på Teveldalen.

S – St.Olavskilden – gammelt, tradisjonsrikt oppkomme, tett ved E 14 mellom Kjelbergneset og Nord-Kringen.

T – TRØNDERBLOKKEN – nyskapning som kom med Mellomriksvegen. Flere blokker settes oppe på hverandre for å holde bratte skjæringer på plass. Laga av firmaet Rieber, Levanger i samarbeid med overingeniør Nordmark. Egen fabrikk i Gudå under veganlegget.

U – UNDERGANG – fins i tilknytning til E 14 på Stjørdalshalsen og på Haraldreina, videre i Hegra og i Meråker.

V – VEGVESENET – har bl a ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

W – Wingfield – engelsk oberst og laksefisker som bodde i Reinåa hver sommer i over 30 år. Wingfield fikk bygd Engelskstuggu.

X – mye brukt bilnummerbokstav på kjøretøy langs Mellomriksvegen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.