Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Egersund Musikkorps, Egersund

Egersund_Musikkorps-Egersund
Fotograf ukjent.
Førsle rekke fra venstre: .Aage Olsen, Arvid Midbred, Øystein Thorsen, Karl Johan Tollefsen, Alf Øs tebrøt, Tønnes Andersen, Trygve Skåra, Fridtjof Kielland, Tønnes B. Tennesen.
Annen rekke fra venstre: Sivert M. Feyling, Birger Davidsen, Olav Eriksen, Leidulf Olsen, Michal Skogen, John Terland, Per Årsland, Jostein Skogen, Bjørn Olav Gitlesen, Øivind Skjærvold.
Tredje rekke fra venstre: David Davidsen, Brynjulf Kielland, Jørgen Kielland, Erling Gitlesen, Vilhelm Stapnes, Herman Puntervold, Thor H. Aase, Christian Carlsen.
Følgende var bortreist da billedet ble tatt: Otto Jensen (klarinett), Jørgen Carlsen og Steinar Salvesen (kornett).

Etter at to musikkorps hadde gitt opp i løpet av få år, før forrige verdenskrig, var Egersund helt uten musikkorps. Særlig rammet dette Egersund Arbeiderparti som hadde brukt disse korpsene til 1. mai-demonstrasjonene. Noen musikkinteresserte innen dette parti kom derfor sammen, høsten 1913, for å prøve å danne et nytt korps, delvis med medlemmer fra de tidligere korpsene. Forsøket gikk bra, og like over nyttår var øvelsene i full gang. 1. januar regnes som stiftelsesdagen. Egersund Arbeiderparti hadde kausjonert for kr. 600,- til innkjøp av instrumenter. Til gjengjeld måtte korpset spille gratis ved 1. mai-demonstrasjonene og et arbeiderstevne hvert år. Denne kontrakten sto ved makt helt til 1931, da korpset kjøpte helt nye instrumenter, og ble dermed et fritt og selvstendig korps.

Ved starten var besetningen ti mann, med følgende instrumenter: ess kornett, b kornett I og II, basun og tenor II, althorn I og II, helikon, stor og liten tromme. Første opptreden var 1. mai 1914.

De første årene var korpset uten styre, men den 23. februar 1919 holdt korpset sin første generalforsamling, hvor det ble vedtatt lover og valgt styre: Sivert M. Feyling, formann, Abraham Skogen og John Terland.

I de første årene foregikk øvelsene på galleriet i gymnastikksalen.

Dirigenter har vært: Ingvald og Jørgen Reiersen, Casper Carlsen, Bernhard Andersen, Abraham Skogen, Gutorm Jacobsen, Jørgen Kielland og fra 1952 Alf Østebrøt.

Fra 1925 ble besetningen etterhvert suplert med klarinetter og 1-2 fløyter. I 1951 skaffet korpset seg helt nye uniformer: hvit bukse og lue, og blå jakke. Tidligere hadde en ikke hatt fullstendig uniform. Siden 1925 har korpset bl. a. deltatt på alle stevner i Rogaland Musikkforbund.

Korpsets styre er nå: Michael Skogen, formann, Herman Puntervold og Tønnes B. Tønnesen. Medlemstallet er 29 aktive, og 3 passive æresmedlemmer. Øvelsene foregår i Totallokalet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.