Kilde:
Årbok for 1954-55
6. – 7. årgang
Verdal Historielag
Redaktør: Arkitekt Oddmund Suul

EI BJØRNEHISTORIE FOR 140 ÅR SEDAN

Av arkivassistent ANDREAS MYRMO

At bjørn og ulv ofte herja stygt i buskapene i gamle dagar fins det mange historier om, men at bamsen våga seg heilt fram i blankbygda var vel svært sjeldan.

Nedanfor er attgjeve eit brev frå lensmann Hægstad til amtmann Rafn som fortel om eit bjørneåtak midt i bygda.

Hrr. Amtmand Rafn.
Under Danig Anmeldelse.

Det Glubende Rovdyr Bjørnen har været i Nordre Lyng i Denne nat og slaget til døde Fru Obrist Inde Schultz beste Koe, samt bedærvet ogsaa en Anden Koe, et saadant Budskap fikk jeg nu i Dette Øyeblich med Fru Obristindes Dræng, end videre Bad Hun mig, at Foranstalte en Biørne Jagt, ved heelle Almuen for om mueligt, at skyde Biørnen eller at jage Ham bort fra inden Skaden bliver større. Denne ulykkelige Hendelse Existeret omtrent Klokken 2 i Dag morrest. Da har Fru Obristinden selv ogsaa været ude med hendes Tienere og Camperet mod Biørnen, men intet vilde nøtte. Thi Biørnen Graserede med Kreaturene udi en Liden Trøe teet ved Hus Væggene, intil at Drængen fant en Gevæhr at skyde med. Da først gik Biørnen sin Vej bort, men med Stor møye. Allarm og skydning vige Han endelig bort at. Saadant Forskrækkelig Hendelse, tør Jeg ikke undlade uden melde for Deres Høye Velbaarenhed, og venter aller under Danigst paa Det Høye Amtets Gunstig For Holds ordre, om mueligt med budet, og i Fald Det høye Amt finder behag, samme befalet offentlig bekjent giort fra Kierkke Bakkerne i Dag.

Gaarden Hægstad den 29de august 1813.

Under Dannigst.
H. Hægstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *