Kilde
Eiker Arkiv (Lokalhistoris arkiv for Øvre og Nedre Eiker kommuner)

 

Eikerdialekta

Hedvik Krekling forteller

 

Våren 1978 vedtok Øvre Eiker kulturvernnemnd å sette av midler til innsamling av dialektprøver fra Eiker. Buskerud Folkehøgskole (Heimtun) påtok seg å gjennomføre prosjektet, og våren 1979 dro ei gruppe på seks elever ut med lydbåndopptaker for å samtale med folk som fortsatt brukte den gamle Eikerdialekten.

Dette arbeidet resulterte i så mye interessant stoff at skolen og elevene bestemte seg for å samle noen av de beste historiene på en kassett. Dessuten ble det laget et lite hefte, der samtalene ble skrevet ned så nært opp til talemålet som det lot seg gjøre. Både heftet og kassetten har siden vært til utlån ved Øvre Eiker Bibliotek.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.