Kilde
GAMLE HERMENNAR FRÅ TELEMORK
Av Kjetil A. Flatin
Lokalhistorisk Forlag 1991
(Nå overtatt av www.bokloftet.no)
Denne utgåva er eit fotografisk opptrykk av
Oluf Rasmussens Boktrykkeris utgåve frå 1913.
ISBN 82-7404-056-2
Du kan lese forordet til boka her.

Eivind Asbjønnson Loftsgarden

Eivind Asbjønnson Loftsgarden var au seljording og laag ute i 1814; men han var aldri med i noko slag.

Eingong, han skulde fram i slaglina, stupa han uvite av berre rædskur. Han fortalde, at eingong masjera kompanie, han stod i, yvi ein slagvoll, og der
laag det att mange døde, som ikkje var gravlagde endaa. Daa var det ein av dei, som laag der, som live sovidt hekk i. Men kapteinen sprang burt og korta paa pina – gav honom eit kvasst slag i hovude.

Eivind var son til ASBJØNN HARTHÒL og høyrde til ein av dei eldste ættine i bygdi. Han var ofte med gamle HALVOR AADALEN og skaut bjønn.

Han var nær ioo aar, daa han døde, og var ein av dei faa, som fekk pension av staten dei seinste aari.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *