Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte V

Ernst v. Trizschler

ernst_v_trizschler.jpg


Født 1647 paa Lauterbach i Sachsen, hvor faren var godseier; død 1718 i Chrisliania. Kornet i norsk tjeneste 1667, deltok i Marstrands erobring 1677, blev da oberstløitnant, 1680 oberst, 1686 brigadier, generalløitnant 1708. Fung. komm. general i Norge 1709-10. Deputert i Slotsloven og hvit vidder 1704. Bodde i sin gaard, nu Raadhusgaten 19; eiet den store løkke, hvor «Mangelsgaarden» blev bygget, og Tom gods i Raade. En klok, i sin høie stilling beskeden herre og et i sin rigdom nobelt menneske. Gift 1681 med Tønne Huitfeldts datter Margrete, død 1683, og derefter 1684 med assessor Nils Tollers datter Anna Cathrine.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *