Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte V

Ernst v. Trizschler

ernst_v_trizschler.jpg


Født 1647 paa Lauterbach i Sachsen, hvor faren var godseier; død 1718 i Chrisliania. Kornet i norsk tjeneste 1667, deltok i Marstrands erobring 1677, blev da oberstløitnant, 1680 oberst, 1686 brigadier, generalløitnant 1708. Fung. komm. general i Norge 1709-10. Deputert i Slotsloven og hvit vidder 1704. Bodde i sin gaard, nu Raadhusgaten 19; eiet den store løkke, hvor «Mangelsgaarden» blev bygget, og Tom gods i Raade. En klok, i sin høie stilling beskeden herre og et i sin rigdom nobelt menneske. Gift 1681 med Tønne Huitfeldts datter Margrete, død 1683, og derefter 1684 med assessor Nils Tollers datter Anna Cathrine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *