Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Etne Musikklag, Etne i Sunnhordland

Etne_Musikklag-Etne_i_Sunnhordaland
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: O. Tveten, S. Skare, P. H. Grindheim, G. Meland.
Annen rekke fra venstre: J. Østrem, G. Skjenevoll, O. Kringlebotten, E. Haugen, L. Kambe, O. Meland, S. Fersund, M. Moe, A. Sørheim, Haland, S. Frøkedal.

I februar 1928 tok Ole Nerål opp arbeidet med å få dannet et musikklag i Etne. Tidligere tamburer og en del andre gikk så sammen og dannet et lag med Amund Fjøsne som dirigent. Det var 7 medlemmer i dette laget. I 1930 fikk Ole Nerål dannet et guttemusikklag på omkring 15 gutter, som alle kjøpte seg egne instrumenter. De eldre og de yngre sluttet seg så sammen i ett lag, Etne Musikklag.

Ole Nerål var dirigent fra 1930 til 1953, og var lagets drivende kraft i alle år. Laget har vært preget av framgang og tilbakegang. Det talte i 1935 20 aktive medlemmer, men gikk tilbake igjen. Under krigen lå laget nede, men ble gjenopprettet i 1945. Senere har det gjerne vært omkring 15 aktive med i laget. Kommunen har hvert år gitt laget kr. 1000, i stønad, og laget har kjøpt en del nye instrumenter, og det arbeides nå med å skaffe laget uniformer. Laget er bra engasjert hver 1. og 17. mai, og ellers ved stevner i bygda.

Etne Musikklag teller nå 14 aktive medlemmer med Samson Skare som dirigent og William Håland som formann. I styret ellers er Sverre Førsund og Engvar Haugen med. øvelsene holdes vekselvis på Enge skule og i Ungdomshuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.