Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Fagforeningenes Musikklag, Årdalstangen

Fagforeningens_Musikklag-rdalstangen

Fotograf ukjent.
Stående fra venstre: Johan Bye, Henry Jonassen, Ostvald Grindeland, Jan Warness, Håkon Nakkn, Sigurd Vindedal, Thorvald Hunshammer, Ivar Bendixen og Arne Husabe.
Sittende fra venstre: Frank Hybertsen, Ivar Arethun, Walter Seim, Magne Fortbun, dirigent Bjørn Litsheim, Sverre Johnsen, Trygve Hamre, Thormod Eriksen, og Konrad Erpe.

Opptaket til start av et musikklag ble gjort av fagforeningene på stedet. Fagforeningene valte en komite, som den 17. juni 1946 ble valt til styre. Disse var: Arne Asperheim, formann, A. Hartvedt, Th. Hunshammer, Johan Berg, Peder Jevnaker og Elling Semstrøm. På første styremøte ble det vedtatt å sende ut innsamlingslister, for å skaffe penger til kjøp av noter og instrumenter. Ved den store velvilje som befolkningen på stedet og A/S Årdal Verk viste, ble laget i stand til å skaffe 8 instrumenter og en del noter. Første øvelsen ble holdt i februar 1947 i møtesalen i en brakke på Årdalstangen.

Laget har hatt følgende dirigenter:
Ivar Andersen, Alfred Hartvedt, Sigvald Bolstad, Nils Hartvedt og Bjørn Litsheim, som framleis er dirigent.

På årsmøtet, 12. desember 1950, ble spørsmålet om uniformer tatt opp. Ved A/S Årdal Verk’s støtte, og ved egne arrangementer, ble den økonomiske siden av saken ordnet, slik at laget kunne opptre 1. mai 1951 i nye uniformer. Med økonomisk støtte fra A/S Årdal Verk, fagforeningene på stedet, og ved egne arrangementer, har laget kunnet skaffe førsteklasses instrumenter til sine medlemmer.

Siden lagets start har det vært med på feiringen hver 1. og 17. mai, og Sangens og Musikkens dag, foruten andre arrangementer. Videre kan nevnes at ved Verkets første utskipning av aluminium, spilte laget ved båtens avgang. Laget har vært engasjert for å spille ved bedriftsmøter, fagforeningsarrangementer, idretts- og sangstevner og andre stevner som har vært på stedet, og i nærmeste omegn. Laget har deltatt i samtlige kretsstevner, fylkesstevner og landsstevner, bortsett fra kretsstevnet 1951. Kretsstevnet 1949 ble arrangert i fellesskap med Øvre Årdal Musikklag. Dessuten har laget arrangert flere konserter på stedet, og i nærmeste bygder.

Lagets nåværende styre er:
Arne Husabø, formann, Magne Forthun, Ivar Årethun, Frank Hybertsen og Thorvald Huns-hammer.

Musikklaget har nå 18 aktive medlemmer.

Øvelsesstedet er Folkets Hus, Årdalstangen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *