For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.


Kilde:

Namdal Historielag (link til hjemmeside)
Årbok for Namdalen 1978 side 62
Skriftstyrar: Kolbjørn Gåsvær
Skrevet av Hans Bjørnes

Feltskyting i Fuglårengan i Overhalla i 1896

Det var vinteren 1896 at skytterlaget i Lidarende arrangerte premieskyting i Fuglårengan. Disse såkalte feltskytinger ble nok avholdt både før og etter dette året.

Holdet var alltid ukjent, og det ble skutt bare frihendig. Figuren var en avtegnet bjørn, inndelt i 5 med hjerte og hjerne som høyeste verdi. At det ble skutt bare frihendig, kom velav at de såkalte militære stillinger enda ikke var kommet. De ordinære figurer, og militære stillinger kom noen år senere.

Samlingsstedet den gangen var i ”salongen” hos Martin på Sjøberg på Sandhaugen. Der kunne de sitte flere i lag og ladde skudd, mens Martin Sjøberg solgte kaffe. Noe hus på skytterplassen var det enda ikke blitt.

Geværene var av forskjellige typer. Den mest vanlige var Kammerladning. Disse var gamle militærvåpen, og var solgt for kr 250,- + 50 skudd. Videre var det Jarmann, Remington og Tennstempel. De første Krag-Jørgensen kom også da til bygda.
Det var Ivar Berre og Samuel Fuglår som hadde kjøpt disse nye våpnene. De ble både kritisert og beundret av ”kaillan”, og det ble antydet at dette var ikke å gå ivei å skyte bjørn med. Hovedinnvendingen var nok at de syntes at kalibre var noe snaut.

Selve konkurransen var som sagt skyting på ukjent hold. Det var å gå forbi 400 m-skivene til en fastsatt standplass. Det var bare en skive, så følgelig var det bare en og en som skjøt.

Jeg husker spesielt Hans Greger, som sverget til Kammerladningen som det beste geværet. Men Greger var ikke heldig den dagen. Han fikk bare klikk, da fenghettene nok var defekte. Mens han stod der og ikke fikk ivei et eneste skudd, husker jeg at Kristian Risvik kom rennende ned foran der Hans Greger stod. Risvik ble da tilsnakket av formannen Samuel Fuglår, for at han kunne være så uforsiktig. Risvik svarte at han syntes det hele så svært lite farlig ur.

Vi guttene fikk så i oppdrag å løpe til Fuglårmoen for å hente fenghetter. De skulle ligge i kistelæriken (et avdelt rom i kista) på loftet. Vi kom tilbake med fenghetter. Det ble en ny omgang med lading, og det vart da både røyk og smell fra Greger’s kammerladning.

Etter endt skyting bar det igjen tilbake til Sandhaugen, og Sjøberg’s kafe. Her var det premieutdeling, samtidig som den nye geværtypen ble grundig diskutert. Samuel Fuglår og Ivar Berre var pånytt ute for å konkurrere med Krageren. Bjørnskiva ble tatt ned mot Gammelelva, og her drev de på mens de øvrige fulgte interessert med. Hva resultat det egentlig ble fra disse konkurransene, kan jeg ikke så godt huske.

Lidarende skytterlag var et meget aktivt lag, som gjennom åra hadde mange gode skyttere. Jeg var også med i laget rundt 25 år.

For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *