Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Filipstad

filipstad.jpg
Carl Friedrich Bogt pinxit ca. 1825. Aqvarel. Lysmaal 29 x 18 cm.

Maleren har hat standplads paa Munkedammen, hvis jorder sees i forgrunden indtil det lange gjærde, bak hvilket Munkedamsveien gaar. Vaaningen, opført av træ omkr. 1806, blev nedrevet i 1864. Foran søndre facade sees det norsk-svenske unionsflag. Til høire stikker Brandskjærene ut. Over vaaningens tak sees Nesodden. I 1865 opførte ritmester Jørgen Heftye paa løkkens høieste punkt den stenvilla med taarn, som endnu staar.

«En haveplads kaldt Filipsborg» paa Bymarken blev av raadmand David Friedlieb i 1661 solgt til hamburgeren Johan Lorentz (Lonicer). Fra 1675 var de næste eiere sønnen Jørgen Lorentz og svogeren oberkjøbmand Henrik Hithelsen. Fra 1687 kjøbmand Henrik Carlsen, hvis enke Maren Anker i 1697 fik løkken «Filipstad» opmaalt til 56 300 alen. Ved deres søn Jess Carlsens død 1777 kjøpte hans brordatter, kjøbmand Frans Holmboes enke Maren Carlsen løkken for 2 160 rdl. og fik i 1795 tillagt den i syd tilstøtende «Bergtangen», 29 985 alen, mestendels skalberg. 1 1805 solgte hun det hele for 4 500 rdl. til kjøbmand Thomas Johannessen Heftye, hvis søn konsul Johannes og sønnesøn ritmester Jørgen Heftye efterfulgte hinanden paa Filipstad, hvorefter løkken i 1909 blev solgt til Staten til utvidelse av Vestbanestationen.

Filipstad har vistnok navn efter apotheker Philip Moth, som vel har hat en medicinsk urtehave her i 1650-aarene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *