Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Flekkefjords Musikkorps, Flekkefjord

Flekkefjords_Musikkorps-Flekkefjord
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Finn Dahl, Ingolf Skogestad, Kåre S. Berg, Øivind Stømer, Nils Kaltenborn, Arne Egenæs, Bjørn Ingebrethsen, Zach. Staalesen.
Annen rekke fra venstre (i midten:) Alfred Lobne, Sigbjørn Iversen, Karl Fredriksen, Gunnar H. Pettersen.
Tredje rekke fra venstre: Sigurd Johnsen, Magne Pedersen, Magne Haukland, Arne Velund, Bjørn Andersen, Kjell Homme, Øystein Hellestol, Gustav Fedog, Håkon Tønnessen, Trygve Nygaard, Per Bjurstrøm, Ingolf Johansen, Petter I. Peersen.
Fjerde rekke fra venstre: Paul A. Skogestad, Helge Andreassen, Thoralf Johansen, Egil Andersen, Sverre Sand, Bjørn Fedog, Per Thorsen, Rolf Smith Sunde, Alex. Johansen, Fritbjof Jensen, Erling Næresen, John Ullenes, Leiv Eskeland.
Femte rekke fra venstre: Karl Sand, Kjell Snerthammer, Petter Pedersen, Thomas Gabrielsen.

Flekkefjords Musikkorps ble stiftet 1901, med et medlemstall på 14-18 mann. Korpset kan regnes som en direkte fortsettelse av «Flekkefjords Horn-sextet» (1874-1891) og musikkorpset «Fram» (1891-1901), idet medlemmer fra det eldre korpset dannet grunnstammen i det nye. Det har ikke vært mulig å bringe på det rene hvem som var korpsets første formann og styre, da de eldste arkivsaker er kommet bort. Korpsets dirigenter har har vært: Siv. Sivertsen, Thv. Børresen, A. O. Jacobsen, Johs. Ruud, Lars Søyland, Brynjulf J. Thorsen, og fra høsten 1947 Øivind Stømer.

I 1925 ble «Flekkefjord Ungdomskorps» (stiftet 1922) sammensluttet med Flekkefjords Musikkorps. Besetningen kom da opp i 25-28 mann. Siden har medlemstallet økt jevnt.

Flekkefjords Musikkorps var med og stiftet Vesterlen Musikkforbund i 1924, men har siden 1946 vært tilsluttet Agder krets av N. L. av Gutte- og Amatørmusikkorps. I årenes løp har korpset deltatt i en rekke stevner og har vært på 2 utenlandsreiser: England 1933 og Tyskland, Danmark og Sverige 1939. Sammen med Aarenes Musikkorps arrangerte korpset 5. Vesterlenske stevne 1933 og 10. Agder kretsstevne 1953.

I løpet av de 2-3 siste årene er alle instrumentene erstattet med nye. Korpsets uniform: Mørkeblå jakke, grå bukse og hvit lue.

Fra ettersommeren og utover hele høsten holdes faste ukentlige parkkonserter. Korpset er ellers i aktivitet på alle festdager, og yter beredvillig assistanse ved alle anledninger. Det nyter stor popularitet hos byens befolkning.

Nåværende styre er: Karl Sand, formann, Karl Fredriksen og Kaare S. Berg. Korpset har 38 aktive medlemmer og 3 æresmedlemmer. Ukentlige øvelser holdes på Flekkefjord skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.