Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”
Samlet av Ivar Nilssen Værnesbranden
Utgitt i 1905

Sagnet beretter, at en stor idrætsmand Fløtt engang har boet paa Fløan i Skatval. Denne Fløtt gjorde sig engang etpar ski – ”kvikski”. Dette var ski, som var gjort av kløfttræ, som stod saaledes, at solen skinnede midt igjennem kløften kl.12 middag.

Han arbeidede paa dem i 7 juleaftener. Paa disse kunde han rende udover de bratteste bakkerne og de høieste bjerge. Skierne kunde han stanse, om det saa var i den bratteste bakken, bare ved at kaste sin hue foran dem.

Det var en juleaften, at Fløtts kone mærkede, at hun ikke havde ”gjeister” (gjær) til øllet; fluks tog Fløtt sin eski og strøg østover til Sverige efter ”gjær” til juleøllet. Da han var paa hjemveien og var kommen til Trangstenen søndenfor det høieste av Forbordsfjeldet, kom en troldkjærring (Gjørga) og rakte ham et bæger skjænk. Fløtt modtog bægeret og lod som han drak av det; men tømte troldrikken bag sig. Da Fløtt rendte av sted med bægeret blev troldkjærringen sint og satte efter ham. Fløtt var dog saa langt foran, at han vandt hjem og op i kirken, hvor han begyndte at ringe med kirkeklokkerne førend kjærringen var kommen til gaarden Hammer. Da hun fik høre kirkeklokkerne i Fløan kirke, blev hun saa sint, at hun skled av sig sin ene fod og kylede efter kirken. Foden deisede ned paa Hannerenget, hvor den staar den dag i dag og kaldes ”Troldfoden”.

Fløtts ski blev ogsaa vidt og bredt bekjendt. En skriver eller lovsigemand, som almuen kaldte haamanden, var engang paa Fløan og fik under dette besøg lyst til at prøve skierne til Fløtt. Han satte udover et bjærg, vest for gaarden, i den tro, at han ligesom Fløtt skulde faa dem til at stanse ved at kaste sin hue foran dem; men da det ikke lykkedes rendte han udover en brat hammer og slog sig ihjæl. Dette bjærg kaldes ”Haamandsbjærget”. I en kløft i dette bjærg ligger en stor sten, som efter hva sagnet beretter snur sig hvergang den hører kirkeklokkerne paa Frosta. Denne sten skal av en bergrise være kastet fra Forbordsfjeld efter Fløan kirke. Ved gaardene Fløan findes mange store gravhauge, som vistnok engang i tiden er udgravne. Ved en av disse gravhauge har ogsaa staaet en svær bautasten. Som bekjendt har en lendermand, Ivar av Fljad (Fløan), engang boet her. Hans hustru Sigris, en søster av Sigurd Ranesøn, var for sin skjønheds skyld meget efterstræbt av kong Sigurd Jorsalafarer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *