Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Folldal Janitsjarkorps, Folldal

FolldalJanitsjarkorps-Folldal
Fotograf ukjent.
Foran: Dirigent Gunnar Løkken.
Første rekke fra venstre: Magne Enget, Tormod Strømhaug, John Randen, Johan Nordeng, Jon Hulbækdal, Svein Knutsen, Eilert H. Stuedal, Leif Bakkeng og John Sverre Moseng.
Annen rekke fra venstre: Ola L. Klokkerhaug, Arne Borkhus, Kåre Fossum, Esten Brandsnes, Kristen Mathisen, Peder Stuedal og Petter P. Strømhaug.
Tredje rekke fra venstre: Per P. Krokan, Arm Tønseth, Bjarne Brandsnes og Emil Klokkerhaug.

I 1907 ble det første musikkorps stiftet i Folldal, nemlig «Harmonien», med K. Knutsen som formann og J. Lillebekken som instruktør. Etter 1 års arbeide talte korpset 18 mann, og musikkløytnant John Aune overtok instruktør- og dirigentplassen. «Harmonien» var i aktivitet til 1918. På dette tidspunkt ble det dannet guttemusikkorps, men etter 4 års virksomhet ble dette korpset oppløst, da Aune forlot Folldal.

Etter noen år ble det dannet nytt korps, som under navnet «Folldal Arbeiderhornmusikk», slet og strevet under vekslende forhold helt til krigsvåren 1940.

Umiddelbart etter krigen ble korpset tatt opp igjen under navnet «Folldal Hornmusikk», som 4 år senere ble endret til «Folldal Janitsjarkorps». Det ble nå mere sving på sakene, idet Gunnar Løkken,

Alvdal, tiltrådte som instruktør og dirigent. Etter 2 års godt arbeide ble korpset tilsluttet Østerdalen Musikkforbund, og har siden deltatt i 3 musikkstevner, og hevdet seg bra.

Uniformer ble skaffet våren 1952. Disse er i brun gabardin, med gullstriper i buksene og på jakkeermene.

Alle instrumenter er overhalt, og mange nye er kjøpt i de senere år. Både instrumenter og uniformer eies av korpset.

Korpset har nå 23 aktive medlemmer, med Magnus Reitan som formann. Gunnar Løkken er fremdeles instruktør og dirigent.

Folldal Verk AJ’S har gjennom lengere tid stilt sitt lokale gratis til disposisjon til korpsets øvelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.