Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Follese Musikklag, Follese pr. Bergen

Folles_Musikklag-Follese-Bergen
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Martin Kristiansen, Sigvald Otto Sigvaldsen, Svein Salamonsen, Jan Henrik Karlsen, Marius Haugen, Asbjørn Skotnes, Arvid Jakobsen, Kjell Steffensen, Leif Gundersen.
Annen rekke fra venstre: Svein Pedersen, Torolf Olsen, Egil Lerø, Finn Sigvaldsen, Elias Nilsen, Karl Steffensen, Ansgar Olsen, Sigmund Steffensen.
Tredje rekke fra venstre: Anton Steffensen, Lars Sebjermen, Gunnar Martinussen, Birger Sigvaldsen, Olav Eide, Bertin Kristoffersen.

Tanken om å danne et musikklag i bygden ble fremsatt av en del musikkinteresserte unge menn, som sammenkalte alle interesserte til et orienterende møte. Interessen viste seg å være stor, og den 25. august 1925 ble Follesø Musikklag stiftet. Laget hadde ved starten 17 medlemmer. Musikklagets første formann var Jørgen Jensen, og styret for øvrig besto av Elias Bertelsen, Bernt Berntsen, Sigurd Hansen og Anton Ingebrigtsen.

Øvelsene ble holdt i godtemplarlokalet like til laget fikk sitt eget hus den 23. april 1939.

Tobias S. Moi fra Bergen var lagets første dirigent, han ledet laget til 1935, da han ble avløst av Odin Larsen. Videre har musikklaget hatt som dirigenter Håkon Hansen, Emil Baresel og i dag har laget Marius Haugen som dirigent.

Laget har gjennom årene hatt både motgang og medgang, i krigsårene lå det nede en tid, men siden 1943 har det igjen vært i virksomhet.

Instrumentene som laget har nå er stort sett gode, med en hel del nye.

Musikklaget deltar på et par stevner årlig, og hver 1. og 17. mai, foruten en del private arrangementer. Musikklagets nåværende styre består av: formann, Birger Sigvaldsen, Bertin Kristoffersen, Jan Henrik Karlsen, Karl Steffensen og Anton Steffensen.

Musikklaget teller nå 23 aktive medlemmer. Øvelseslokalet er Musikkhuset Follese, som i dag eies av Follesø Mannskor, Follesø Fotballklubb og Follesø Musikklag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *