Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Førrisdahl Musikkorps, Førrisdahl i Rakkestad

Frrisdahl_Musikkorps-Frrisdahl_i_Rakkestad
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Edgar Eilertsen, Hans Torp, Hartvik Fosser, Johan Kr. Syverstad.
Annen rekke fra venstre: John Lundsbakken, Ole Martin Lund, Knut Fredriksen, Johan Gjøby.
Tredje rekke fra venstre: Arne Fosser, Anders Eilertsen, Lars Orud, Hans Bakke og Ole Naristorp.

I Førrisdahl krets i Rakkestad, er interessen for sang og musikk meget stor. Blant de yngre gutter er det særlig hornmusikken som fanger interessen. Der var musikkorps i bygda tidligere, men for nybegyn¬nere var det vanskelig å komme med der.

Et av medlemmene i «Søndagsskolens Musikkkorps», Hartvik Fosser, påtok seg å lede det nye korpset våren 1947. Starten var meget beskjeden, med seks gutter i alderen 10-14 år. Korpset vokste stadig, og i 1950 ble det første styremøte holdt. Styret besto av: Formann Hartvik Fosser, styremedlemmer Hans Bakke og Johan Gjøby.

Guttenes foreldre var til stor hjelp, og veiledet korpset etter beste evne.

De første øvelsene ble holdt i bryggerhuset hos Fosser. Korpset har ingen dirigent, men formannen leder og spiller med.

Interessen er, og har vært, meget stor og forholdet det aller beste. Korpset har hatt god framgang både musikalsk og i medlemstall.

Ved starten ble det skaffet til veie gamle, til dels dårlige instrumenter. I 1954 har de fleste av medlemmene skaffet seg nye. Trommene er imidlertid korpsets eie. Luer ble skaffet i 1950.

Korpset spiller 17. mai på hjemstedet, og dessuten på forskjellige stevner og tilstelninger.

Hartvik Fosser er framleis korpsets formann. De øvrige styremedlemmer er: Lars Orud og Johan Kr. Syverstad. Førrisdahl Musikkorps hadde i 1955 13 aktive medlemmer, og øvelsene ble holdt hos formannen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *