Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Fra Akersgaten

fra_akersgaten.jpg
Henrik Helliesen pinxit 1892. Størrelse 29 x 23,5 cm.

Vestsiden, fra Prinsens gate sydover til Raadhusgaten. Herjet av branden i 1686. Typisk
haandverkerkvarter.

Længst til høire lidt av Schjøllgaarden, Prinsens gate 26 B, opført 1881 av direktør for
Riksforsikringsanstalten Oscar Schjøll efter nedrivning av tre mindre hus. Her var i mange aar Søstrene Seheens Privathotel og like fra dets start i 1882 Halvorsens Conditori.

Nabogaarden, Akersgaten 23, overlevet branden i 1686, tilhørte fra 1786 snekker August Lædel og fra 1837 til 1848 sønnen snekker Guttorm Lædel. Gaarden nedenfor, Akersgaten 21, opført 1687 av slagter Jens Hansen, har vognmand Jacob Frogners skilt over døren; i bakgaarden 5-etages vaaning for skomakersvender. Begge hus nedrevet og paa tomterne opført Hotel Astoria 1929.

Det smale hus nedenfor, Ahersgaten 19, blev bygget 1687 av murmester Baltzer Dideriksen. Hjørnegaarden, Toldbodgaten 31, bygget 1687 av Eskild Pedersen Læsøe, tilhørte fra 1836 til 1846 skomaker Lars Erichsen — hvis familie har eiet løkken Industrigaten 31 like til 1936 — derpaa kjøbmand Jens Paludan Heyerdahl til 1854 og senere skomaker L. 0. Rolstad. Begge disse gaarder er indgaat i det nye komplex A/S Centraltrykkeriet.

Karnapgaarden paa hjørnet av Toldbodyaten, Akersgaten 17, opført 1687 av billedhugger Christopher Ridder, eiedes 1716-62 av skrædder Christen Bloch, som i 1724 tilbygget karnappet. I 1850 kjøpte ovennævnte skomaker Eriehsen gaarden for 1 849 spd. og solgte den for 1 849 spd. i 1855 til skomaker Hans Sigvardt Ncess, hvis skilt staar over døren. Akersgaten 13, nedenfor, tilhørte fra 1803 Christiania Fattigvæsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *