Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VI

Fra bygrænsen mot Grefsenaasen

fra_bygrensen_mot_grefsenaasen_vi_side_83.jpg


I forgrunden tilvenstre lidt av stengjærdet om Bodsfængslet, Grønlandsleret 44, som var færdig i 1851; lidt til høire Hovinbækken og i en trægruppe de gamle hus paa Store Munkengen. Over gjærdet til venstre løkken Sommerfryd, som da tilhørte kjøbmand i Storgaten Hans Theodor Henriksen, og ret bakenfor sees Grefsen gaard. I midtgrunden Grefsenaasen med sine to koller; den i midten er Aarvoldaasen; derunder gaarden Aarvold. Paa høiden øverst til høire gaarden Hovin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *