Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Fra Kirkegaten

fra_kirkegaten.jpg
Henrik Helliesen pinxit 1895. Størrelse 33 x 25,5 cm.

Kirkegatens østside fra hjørnet av Prinsens gate sydover mot Toldbodgaten. Fra venstre sees saavidt hjørnet av Kirkegaten 24, Den norske Creditbank, nu Storebrands gaard. Dernæst Prinsens gate 10, tømmerhus, opført 1630 av borgermester Arnt Hansen; i bakgaarden «Korkfabriken Mercur», hvis skilt sees paa nabogavlen. Stiftsprovst Nils Barfoed leiet her i sin embedstid 1732-39.

Den store hjørnegaard Kirkegaten 22 blev opført i 1630, og dens altid tilhørende, søndenfor tilstøtende tømmerhus omtrent samtidig, av Hans Nielsen Griis, gik i 1648 over til raadmand Christen Eschildsen Griis og i 1694 til Peder Iversen Rosenberg, alle av byens største handelsherrer. I 1802 kjøpte snekker Peder Jensenius Werner komplexet for 1699 rdl., og hans enke drev her det velanskrevne «Madame Werners Hotel». Hendes bo solgte gaarden i 1853 til konsul Johannes Fuhr for 15 000 spd., og i 1872 kjøpte bøssemaker Lars Hansen Hagen eiendommen for 32 000 spd. Fra 1883 til 1896 var her det populære [Marie] Dopheides galanterimagasin leieboer. Tømmerhuset var altid leiegaard og har aldrig hat eget gatenummer.

Den næste, jevngamle gaard, Kirkegaten 20, bindingsverk, tilhørte kjøbmændene Peter Arbin, fra 1709, og Paul Haslef, fra 1734 til 1783. Her hadde sukkerbaker Nicolay Caspary sit konditori fra 1827 til 1838, da han solgte gaarden for 9 500 spd. til guldsmed Jacob Tostrup, som i 1887 solgte den for 75 000 kr. til ovennævnte L. H. Hagen. Av ham blev saavel denne gaard som nr. 22 nedrevet og paa tomterne i 1897 opført den store murgaard, som nu er Kirkegaten 20.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *