Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Fra Lille Strandgate.

fra_lille_strandgade_vii_side101.jpg


Fra Prinsens gate nordover til Jernbanetorvet. Til venstre lidt av Bernt Ankers Patlæ, brændt i 1942. Til høire Palæhaven, hvis gjærde nu staar paa Kongsgaarden, Bygdø. I hjørnet den 8'kantede pavillon og indenfor porten sees den lange havebygning, brukt til orangeri; alle bygninger nedrevet fra 1896 for gateutvidelse, og den siste rest av parken utlagt til aapen plass.

Hjørnehuset bak træet var Meyergaarden, Lille Strandgate nr. 4; eiedes fra 1777 av trælasthandler Peter Meyer, fra 1801 av sønnen grosserer Jacob Meyer, Norges rikeste mand i sin tid, og fra 1826 av grosserer Westye Egeberg. Nedrevet for Havnegaten. Bakenfor raker Østbanestasjonens bygning op med Jernbanetorvet foran; paa dettes østside sees hjørnegaardene til Jernbanegaten og Tomtegaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *