Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Fra Nedre Voldgate

fra_nedre_voldgate_vii_side_99.jpg


Den ældre bebyggelse brændte i 1686. Haandverkerstrøk. Fra høire sees lidt av nr. 4, med et litet nabohus, nr. 6, tilhørende .T. Chr. Gundersens Boktrykkeri. Nr. 8 a, «Onkel Thoms hytte», og nabohuset i bindingsverk, begge senere revet, var fra 1828 murmesfer Andreas Johansens, fra 1847 murmester Christian Gulbrandsens og fra 1854 malermester Engebret Thorns. Den høie murgaard, nr. 8 b, blev bygget av og tilhørte fra 1840 til 1800 bygmester Nestor Malthe, senere «Morgenposten». Nr. 10, i mange aar glasmestergaard, var raadmand Jens Moestues, nr. 12 og 14 Chr. Bjerkes. — Den lille hjørnegaard, Toldbodgaten 38, var i 1750'aarene skildreren Michael Raschs, og gaarden ret overfor, Toldbodgaten 33, eiedes i 100 aar av snekkere. — Nr. 16 var overrelssakfører Christian Schibsteds, nr. 18 fra 1829 portrætmaleren Jacob Munchs; begge hus nedrevet i 1938. Nr. 20 er Hjemmenes Vel's. Paa hjørnet lidt av Schjøllgaarden, Prinsens gate 26 B. Længst til venstre noget av Stortingsbygningens sydfacade.
Av hele husrcekken staar i 1942 kun nr. 10, 12 og 14, grosserer Bærrums eiendom, igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *