Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Fra Øvre Slotsgate

ovre_slotsgate_001.jpg


Henrik Helliesen pinxit 1898, Størrelse 29 X 23 cm.

Vestsiden, fra Toldbodgaten til Raadhusgaten. Alle ældre hus brændte 1686.

Johanneskirken, opført i gul mursten av stadskonduktør Georg Bull 1873-78 paa Hellig Trefoldigheds kirkes tomt, nedrevet .1928.

Nabogaarden, Akersgaten 6, opført i rød mursten 1854 av Christiania Sparebank efter tegning av arkitekt Holtermann; nedrevet 1898 for ny bankbygning. Den oprindeligste gaard tilhørte slotskapellan, senere prest i Asker hr. Erik Olufsen, hvis enke solgte den i 1637 til Kathedralskole og Domkapitel for 1000 rdl., og i 1660 blev hertil lagt murmester Christen Lanritzens tilstøtende gaard til Akersgaten. Under branden 1686 nedsprængt. I 1711 kjøpte parykmaker Jens Sehram tomten for 60 rdl. og bygget nyt hus, som igjen blev nedrevet i 1853.

Gaarden i midten, opført 1687 av skomaker Henrik Bentsen, og i 1788 tillagt Toldbodgaten 30, blev i 1898 kjopt av Sparebanken, som paa denne tomt og nævnte nabotomt opførte ny bankbygning i graa granit efter tegning av arkitekt Henrik Nissen.

Hjørnegaarden, Toldbodgaten 30, opført 1689 av handelsmand Lars Christensen; paa karnappet stod: GUD WÆRE MED OS. Her holdt i mange aar Thronsens Hotel og senere skomaker Johan Næss til huse. Nuværende hjørnegaard opført 1900. Eies av Sparebanken siden 1903.

Helt til venstre sees hjørnet av Toldbodgaten 28.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *