Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Fra Prinsens gate. Sydsiden

fra_prinsensgate_sydsiden_vii_side_100.jpg


Til venstre Prinsens gate ned til Bjørviken. Til høire Øvre Slotsgate. Hjørnet er Prinsens gate 24, gammel haandverkergaard fra 1630, blev med gaarden nedenfor, nr. 22, paa hjørnet til Nedre Slotsgate, kjøpt i 1874 av grosserer Daniel Steen, som i 1895 solgte begge for 135 000 kr. til A/S Prinsegaarden for nybygning, nu nr. 22. — Nedenfor sees byens første 3'etages gaard, nr. 20, opført i 1811 av den store industriherre, kaptein Ludvig Mariboe, som selv bodde i 2. etage med grev Herman Wedel Jarlsberg som leieboer i 1. Paa tomten laa tidligere 3 mindre gaarder, som tilhørte bankdirektør David Thrane. Kjøpt i 1820 for 9090 spd. av Universitetet, som her hadde lokaler til 1852. Her bebodde mathematikeren Niels Henrik Abel en av regenshyblerne i øverste etage i aarene 1821 til 1825. I 1852 gik gaarden over til Staten og var siden lokale for Revisjonsdepartementet. Fra 1918 indgaat i Telegraf- og Telefonbygningen, Kongens gate 21.

Længst til høire sees lidt av Øvre Slotsgate nr. 6.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *