Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Fra Toldbogaten

fra_toldbogaten.jpg
Henrik Helliesen pinxit 1897. Størrelse 32 X 27 cm.

Nordsiden, med sporveislinjen, fra Kongens gate ned til sjøen.

Hjørnegaarden, Toldbodgaten 21, oprindeligst opført i 1625 av statholder Jens Juel, kom i 1635 fra dennes arvinger til kjøbmand Lauritz Iversen Holck, i 1638 til landkommissarius Johan Garmann, som fra 1648 leiet den bort. Ved 1660 vistnok kjøpt av senere lagmand Werner Nielsen, som lot bygge ny trappegavlet gaard, fuldført i 1662 av næste eier Johan Lorentz (Lonicer). Paa vestre karnap stod initialerne W. N. D. F., vistnok: Werner Nicolai Domum Fecit; paa søndre karnap: 1662, og aaret efter hadde eieren proces med gaardens murmester. I 1703 kjøpt av apotheker Heerfort, som flyttet «Svaneapotheket» hit fra Kongens gate 12. Siden var den apothekgaard til 1897; blev i 1870-aarene noget forenklet, i 1898 ombygget og indgik i 1909 i Kongens gate 14.

Nabogaarden, Toldbodgaten 19, fulgte samme eiere til Garmanns tid, blev nybygget i 1687 av byfoged Adam Barch; eiedes fra 1895 til 1918 av gjørtler C. P. Larsen. Den ligger der endnu.

Den store hjørnegaard nedenfor, Kirkegaten 17, oprindeligst bygget 1625 av raadmand Christen Nielsen Bang, kom fra ham til raadmand Christen Eschildsen Griis og derpaa til raadmand Hans Carstensen Kamp. I 1823 kjøpt av overlærer Ulrik Vilhelm Møller, som her hadde sit bekjendte «latin-institut», og hvis datter Caspara ægtet først arkitekt Alexis de Chateauneuf (Trefoldighetskirken) og derefter baron Otto v. Rachnitz. Møller ombygget gaarden i 1841; her hadde musikhandler Warmuth i mange aar sit lokale. Det av Caspara oprettede legat solgte gaarden i 1898 til et konsortium ved advokat Villa. Dybwad, og s. a. blev den kjøpt av guldsmed David Andersen, som opførte den nuværende hjørnegaard.

Hjørnet nedenfor er Toldbodgaten 17, bebygget omkr. 1625 av Diderik Sandersen Tack; næste eier var stadskaptein Lauritz Lauritzen, dernæst værsønnen Erik Olufsen Ancher og til 1745 dennes familie, som lot gaarden ombygge. Fra 1850 til 1906 hadde Peter Dührendahl her sin kjendte vin-og skibshandel; fra 1922 er A/S Borregaard eier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *