Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VII

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

fredrik_wilhelm_bruenech_stabell_vii_side_108_.jpg


Født 1763 i Hole og død 1836 i Christiania, søn av holzførster Lars Bastian Stabell, blev officer 1786 og avancerte hurtig i Norske Jægerkorps. I krigen 1808 deltok han som major i træfningerne ved Nyen, Skalbukilen og med bravur ved Trangen og Jaren og fik Dannebrogskorset. Deltok i felttoget 1814, blev adjutant hos kronprinsen 1815, chef for Generalstaben s. a., generalmajor 1818, generalløitnant 1821 og general 1833. Fra 1829 til sin død høistkommanderende under kongens fravær. Storkors av Sværdordenen. Serafimerridder.

Eidsvoldsmand 1814 og unionsven. Stabell eiet og bebodde fra 1815 det tidligere Akersgaten 24 i «Krøllen», efter ham ogsaa kallt «Stabellkroken», som stængte Carl Johans gate ved Egertorvet indtil det blev revet i 1838 og utgik av matriklen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *