Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Fredheim på Bjørøya i Krødsherad

Trelastgrosserer Svend Haug i Drammen var født i Sigdal 1832, og der begynte han med litt trelasthandel. Han blev gift med Thea Sveås på Modum født i 1839, og de hadde flere barn. Svend kjøpte gården Haug på Modum, bodde der noen år og drev trelasthandel, derfra har han navnet Haug. Han flyttet til Drammen og sammes med sin hustrus bror A. Sveås grunnla han en stor trelastforretning som innbragte dem en betydelig formue. Om sommeren bodde S. Haug med sin familie i Krødsherad, og der opførte han i året 1890 en storslagen villabygning på Bjørøya, som de kalte „Fredheim». Dette er det mest kunstferdige og moderne hus som er bygget i Krødsherad. Fra avstand ser det ut som et fyrsteslott med tårn og spir, men Svend fikk ikke opleve å se huset fullt ferdig; ti han døde i 1891 henved 60 år gammel.

Villa_Fridheim

Villa «Fridheim», som den kalles i dag.
Foto: John Erling Blad.
Rettigheter/lisens
Hentet fra Wikipedia

Fru Thea Haug bodde i mange år efter sin manns død på Bjørøya, og der var et gjestfritt hus for alle som besøkte henne. Da alderen begynte å stige på så solgte hun villaen i 1908, og flyttet tilbake til Drammen. Men før hun reiste fra Krødsherad så holdt folket en fest for henne, og da blev hun overrakt verdifulle gaver for den store gjestfrihet og gavmildhet som hun hadde utovet der i bygden. Hun døde i 1924 ca. 85 år gammel.
Thea_Haug

Thea Haug. Ukjent kunstner.

Deres eldste sønn, Svend Kristian Haug, født 1863, kjøpte store landområder på Kuba og drev plantasjeforretning i mange år. Han døde dernede i 1912, men hans lik blev ført hjem og begravet i hans families gravsted på Nedre Bragernes gravplass. Hans bror, Einar Haug, født 1871, har i mange år vart sjef for denne velkjente trelastforretning S. Haug, Drammen, som i de siste år har vært aksjeselskap. Einar Haug er fransk konsul, og nu i 1930 blev han ansatt som børskommissær i Drammen.

Svend Haug var fra begynnelsen uformuende, men ved sin iver og dyktighet blev han en rik mann. Han skaffet mange folk beskjeftigelse og inntekter til det daglige behov for sig og sine familjer. Dette har vedvart ved denne forretning til den siste tid, som er stor gavn for samfundet der forretningen drives. I den siste tid har på grunn av de sterkt svingende verdiforhold vært vanskelig å drive store forretninger med lønsomhet. Før i tiden lot det sig gjøre å samle formuer, men nu i tiden er det vanskelig å holde formuer samlet.

I villaen ”Fredheim” på Bjørøya har i den siste tid vart drevet pensjonat, og nu eies av brødrene Nils og Martin Olssen Haugrud, Krødsherad, som driver sådan forretning der. Stedet er naturskjønt og tillike et rolig sted å bo på for folk som elsker fred og stilhet.

Les mer om Villa «Fridheim» på Wikipedia.
Les mer om «Villa Fridheim» på Villa Fridheims egne hjemmesider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.