Kilde
SLOTTSFJELLSKOLEN – og vi som gikk der
Erling Dittmann
Klikk her for å lese ”Forordet fra 1982”
Klikk her for å lese ”Forordet fra 1999”
Opprinnelig utgitt i papirutgave av Cicero a.s. trykkeri og bokbinderi, Tønsberg, 1982.
Vev-utgave tilrettelagt av
Jarle Haugen, Lars Egeland og Kjell Ove Jahr for Høgskolen i Vestfold, 1999
Hentet fra Biblioteket ved Høgskolen i Vestfold – Digitale lokalhistoriske tekster.

«Frøken» Strandhaug –

Elev, lærer, lærerinnelagsformann


slottsfjellskolen_froken_strandhaug_001.jpgElisabeth Strandhaug, mangeårig formann i Tønsberg lærerinnelag. Dette bildet er fra 1958.

Det er vanskelig å finne et foto fra Slottsfjellskolens første år, ja, faktisk fra de første femti år, som viser lærere og lærerinner sammen. Det har sin forklaring: Lærerinnene var ofte på barrikadene både lokalt og nasjonalt for å oppnå anerkjennelse på like fot med deres mannlige kolleger.
Slik var det også i Tønsberg. Da Elisabeth Strandhaug tiltrådte som lærerinne i Tønsberg i 1922, ble hun straks engasjert i lærerinnenes sak. I 1954, da Lærerinnelaget feiret sitt 40 års jubileum, ble hun utnevnt til æresmedlem. Hun var vel kanskje den første av våre lærere ved Slottsfjellskolen som seriøst tok opp samlivsundervisning for piker i folkeskolens øverste klasser. Det var et besøk i Tønsberg av den landskjente pedagog og foregangskvinne, Anna Sethne, som inspirerte henne til dette. Hun fortalte lærerinnene i Tønsberg om en ung Oslo-pike som hadde kommet "i uløkka", som man sa, og som anklagende sa til sin lærerinne: "Hvorfor har ikke skolen fortalt meg noe orn dette?"

. . . hele Tønsberg-skalaen
Elisabeth Strandhaug er kan hende den eneste som har gått hele Tønsberg-skalaen når det gjelder skolegang som elev og læerer. Hun er født i 1893, med etternavn Bollæren. Hennes far var skipper, og hun viser frem en lillefinger som spriker noe ganske ettertrykkelig, – et minne fra en østersjøreise sammen med far, da tømmermannen skulle ta ut en flis av fingeren og like gjerne skar av hele senefestet!

slottsfjellskolen_froken_strandhaug_002.jpg
Efterkurset 1904 fra 1. april til 30. juni, etteravsluttet 5. klasse 31. mars. Elevene er frasamtlige 5. pikeklasser. Rad 1: Signe Hansen, Tordis Ellefsen, Marie Rasmussen, Ebba Thoresen, Mathilde Røed, Anwa Cecilie Wilhelmsen. Rad 2: Ida Ebbesen, Lilly Eliassen, Bertha Bjerklund, Melchior Haugseth, ukjent. Rad 3: Borghild Hyenes, ukjent, Justine Borchgrevink, Jacoba Jacobsen, Olga Røed, Nanny Nilsen, Elisabeth Bollæren, Ninni Evensen, Signe Gullbrår, Edith Odahl. Rad 4: Ruud, Ester Aamlerud Larsen, Ellinor Michelsen, Bergliot Kjær, Svanhild Skjøndal, Aagot Braarud, Astri Kranstad, Jenny Arnborg, Gudrund Hansen?

Hun begynte på Slottsfjellskolen i 1903, etterat småklassene den gang gikk fire år i lokalene på Middelskolen. Hun var med i et av de første kull som avla Examen artium ved Tønsberg Høiere Almenskole, og i 1917 begynte hun som vikar på Slottsfjellskolen for så å bli fast ansatt fra 1922.

"Du husær vel Doffen, froken? Doffen!?"
Vi treffer henne etter en biltur til Lillesand, der hun har vært med i et barnebarns bryllup, og – naturligvis – kastet glans over bryllupet med sine evner som festtaler, replikken er det ikke noe i veien med, tross de nær 90 år, og som den tønsbergenser hun er, ligger a-er og ce-er på lur når hun blir ivrig: – Nei, se på de skøyerguttane der, sier hun og peker på noen brede skøyerglis hos en gjeng som vi i dag finner igjen i Tønsbergs gater sorn 50-åringer.
– Det er koselig med småbesøk av gamle elever. Særlig mange hils og nikk blir det jo på gaten, og noen ganger er det vanskelig med fornavn, men de setter meg på sporet, slik som den skøyer'n jeg traff for en del år siden. Han kunne jeg umulig glemme, men fornavnet kom jeg ikke på, da kom det kjapt: "Du husaer vel Doffen, frøken – Doffen!?" – Noen ganger kan møtene med gamle elever virke lett sjokkartede, som f.eks. han som jobbet med en grøft utenfor huset mitt i Vestfoldgaten og fikk se meg (dette var for 20 år siden) utbrøt: "Går du omkring her enda! Du må da værra steingammal!" 
 
slottsfjellskolen_froken_strandhaug_003.jpg
«Den gang der var piger til … » Denne bukett av skjønne Tønsberg-damer tok sin middelsskoleeksamen i 1909. Mange vil i dag kjenne sine mødre, bestemødre og oldemødre igjen. – Vi har alles pikenavn, men dessverre ikke alles etternavm som gift. Helt foran fra venstre: Margit Thorstensen (gift Schiøtz), Oda Ebbesen (gift Rafen). 2. rekke: Olga Røed (Sunde), Nini Evensen, Marie Rasmussen, Astrid Kranstad, Jacoba Jacobsen (gift Evensen), Ebba Thoresen, Bertha Bjerklund, Lilly Eliassen. 3. rekke: Borghild Hynes, Elisabeth Bollæren, (gift Strandhaug), Dagny Bruun, (gift Ottesen), Dina Levorsen, (gift Bergersen), Thordis Ellefsen (gift Wollman), Bergliot Kjær og Edith Odahl (gift Spæren). 
 
slottsfjellskolen_froken_strandhaug_004.jpg
Tønsbergrussen 1912, foeviget med dr. Einar Krageruds nyerhvervede kamera utenfor den gamle "sløyd`n" på Middelskolen. Fra venstre: Einar Kragerud, Elisabeth Bollæren (Strandhaug), Gisle Johnson, og bak ham, Ingard Findahl, Dina Levordsen (Bergersen) og Rolf Palmstrøm.


"Had'n ikke hummor, så gikk det ikke!"
Så trekker fru Strandhaug frem en sekk, faktisk en liten foret papirsekk, stappfull med herlige bilder som belyser svært mange år av Slottsfjellskolens historie, ja, også deler av Den høyere skoles historie. Hun begynner med turene til Byskogen, hele byens fest dag, hvor pikekoret stilte opp med linneakranser i håret, og hvor lærerperso nalet fikk tilsendt fra byen – egen middag. Fornernt skulle det være.  Lærer Haugseth var  hennes klasseforstander. Hun har selv siden besøkt hans hjemsted i Rendalen, hvor det er en egen  Haugseth-grend. Han var fremragende pedagog, "og alt jeg kan og har brukt av grammatikk, har jeg fra han". Som liten pike besøkte Elisabeth Strandhaug sin gamle tante som bodde på Svend og Lena Foyris Minde. Siden kom hun selv til å undervise i den samme bygningen, da den ble overflyttet til Byfogdløkken. Noen god skolebygning ble det aldri, og forholdene for lærerne var under all kritikk: – En dag hadde vi besøk av kemner Carnaas, og da han så forholdene, sa han: "At dere klarer å holde ut her?". hvortil Elisabeth Holmgren bemerket: "Nei, had'n ikke hummør, sa' gikk det ikke!" 
 
slottsfjellskolen_froken_strandhaug_005.jpg
Klasse 7 d piker 1930. – Rad 1: Edith Langmyhr, Lilly Jensen, Åse Jacobsen, Edel Olsen, Gudrun Enevold Hansen, Elisabeth Strandhaug "frøken", Gudrun Larsen, Ella Olsen, Gudrun Jensen, Ebba Olsen. Rad 2: Ingrid Abrahamsen, Randi Nilsen, Mary Christiansen, Åse Dahl, Erna Jensen, Gerd Hansen, Astrid Hjerpekjøn, Else Olsen. Rad 3: Randi Olsen, Irene Larsen, Edle Marthinsen, Valborg Kristoffersen, Karin Indseth, Ester Nilsen, Karen Laahne, Åse Andresen, Hildeborg Løstegaard.

slottsfjellskolen_froken_strandhaug_006.jpg
Tønsberg Lærerinneforenings 40 års jubileum 1954.
1. rad: Martha Ragnhild Rønning, Asta Bjønness, Martha Tømmerås, Signe Pedersen, Inga Thorkildsen, Elisabeth Holmgren Olsen, Jenny Rivelsrud. 2. rad: Gudrun Bergersen, Ragnhild Ellila, Astrid Conradi, Tone Kåsa, Dagny Tholander, Borghild Bjørge, Signe Andersen, Kate Johnsen, Hanna Jacobsen, Elisabeth Strandhaug, Andrea Aslaksen, Synnøve Bruun. 3. rad: Ragnhild Myhre, Ingrid Nes, Ingrid KjøIsrød, Wanda Knutzen, Theane Stener, Svanhild Svanes, Lillian Hartgren, Johanna Guttormsen, Agnes Kielland, Mally Dragseth, Karoline Indahl, Margrethe Bollæren, Gudrun Jahnsen, Ingrid Garnaas, Randi Gallefoss, Ingrid Folserås, Liv Semb Christopersen, Randi Hiis Aschjem, Signe Teien, Olaug Kleiven, Kari Grunnan.

". . skolen er ikke ti ent med "
Hun kjenner dem alle sammen, lærerne fra 1905:
– Bestyrer Ole Hansen var en streng herre. Da en av lærerinnene søkte om en kort permisjon for å dra i et bryllup, fikk hun til svar at "skolen er ikke tjent med at dens lærerinner drar på fest!"
 Og en kampsituasjon ble det i mange år før Elisabeth Strandhaug og hennes kvinnelige kolleger i Tønsberg. Sylfest  Muldahl, mangeårig styrer på Slottsfjellskolen, ønsket heller ikke at lærerinnene skulle føre klassene helt frem til 7. klasse. 1 mange år var det ogs slik at lærerinnene ikke fikk lov til å undervise like mange timer som lærerne.
 

slottsfjellskolen_froken_strandhaug_007.jpg
Denne pikeklassen er fra 1943. Alle med deres pikenavn er fra venstre 1. rekke: Marie Bærland, Åse Bak ke, Greta Borg, Gerd Paulsen, "frøken" Strandhaug, Karin johansen, Liv Johansen, Ingerid Olsen, Liv Nygren. 2. rekke: Kari Borvik, Ester Sandvand, Eva Olsen, Laila Lofstad, Karin Voldstad, Eva Lindblad, Grete Johansen, Edith Gjelstad, Marit Hoen. 3. rekke: Anne Karlsen, Inger Marie Jacobsen, Bodil Nòrèn, Liv Norderhaug, Jenny Edh (Kalheim), Reidun Engmann, Hildur Skau, Kari Sæther, Ambjørg Lund, Solveig Eriksen, Inger Klovning.

I mange år hadde fru Strandhaug ansvaret for skolefrokosten, og det var ikke bare administrasjon, men det innbefattet også smøring av mat. For det hadde hun kr. 250, – ekstra i året! – Skolefrokosten var for de som trengte det, men jeg husker at en av guttene kom og spurte om han ikke kunne få lov til å spise sammen med de andre, for hjemme var han enebarn, og han hadde så dårlig appetitt. Siste år Elisabeth Strandhaug var på Slottsfjellskolen, i 1958, dristet hun seg ut i "guttebakken" på holkeføre. For å få støtte, holdt hun i hånden til en liten gutte-elev, men også han falt og dro "frøken" med seg. Det ble hjernerystelse og et lengre sykefravær.

Og her slutter vi med ordene – og lar bildene fortelle historie.


slottsfjellskolen_froken_strandhaug_008.jpg
Skriften er kansje ikke så tydelig, men denne meldingen fra et Tønsberg-hjem forteller klart om en situasjon som i tidligere generasjoner slett ikke var enestående.


slottsfjellskolen_froken_strandhaug_009.jpg

Adskillig lysere, men med et stenk av vemod er denne meldingen, som vi har tatt med, fordi den har vært typisk for vår by.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *