Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte IX

Gaardsplads i nedre Voldgade. 1898

gaardsplads_i_nedre_voldgade_1898_ix.jpg


Dette gårdsrom hørte til Nedre Vollgt. 13, som besto av en mangfoldighet av bygninger med et en-etasjes hus på høy kjellermur til gaten. Fra gårdsrommet førte en passasje tvers gjennom kvartalet til Øvre Vollgt. Eiendommen ble kjøpt av Staten i 1912 og husene ble da revet sammen med nabogårdene Nedre Vollgt. 11 og Øvre Vollgt. 14 og 14 b. Året etter førte Norges Hypotekbank opp sin bygning på tomten etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen d. e.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *