Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte IV

Gamle Akers kirke

gamle_akers_kirke_vi_side_56.jpg


Oprindeligst opført av kong Olav Kyrre paa tomt av gaarden Aker, efter hvilken kirken har navn. Brændte i 1592 og atter i 1703, hvorefter restaurert i det utseende, den har paa billedet. 1 1723 solgte kongen Akers kirke med tilliggende gods til fire Akersbønder for 800 rdl. croner, og i 1849 blev den kjøpt av Akers kommune for 4000 spd. I tidens løp forfaldt til ynkværdighet blev den i 1852 besluttet nedrevet; ikke desto mindre forlangte Akers kommune 8000 spd., da Christiania ønsket at bevare den gamle helligdom. Prisen blev betalt, og byen ofret 88000 kr. paa kirkens restaurering i romansk stil efter arkitekterne v. Hanno og H. E. Schirmers plan.

Akers sognekald var forenet med Akershus slotskald 1582-1823; derefter var Aker og Oslo menighet forenet i ét kald, indtil Gamle Akers sognekald i 1861 blev oprettet som bymenighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *