Internt referansenummer: 22.10.09 – A

Kilde:
FORTÆLLINGER FRA DET GAMLE BERGEN – UNGDOMSERINGRINGER
ALB. CAMMERMEYERS FORLAG
Klikk her for kort informasjon om Elisabeth Welhaven. (Hentet fra www.wikipedia.no)

Gamle Bergensfigurer

Brandassistent Hellemond

Brandassistent_HellemondBetragter man denne Mands Udvortes, lader man Kjolen her giøre Manden. Skulde man tro, at under denne blaserede Kjole engang har slaaet et Krigerhjerte og at han i sin Tid ikke forgjæves førte det Sværd, der nu sagtmodig hænger ved hans Side. Men fatter Du ham lidt skarpere i Øiet, min Læser! vil Du vel finde, at denne krumme Næse og spidse Hage, der venskabeligt stræbe at mødes, at dette intetsigende Blik ikke forraader Krigeren, ja betragter Du nøie hans hele Skabning, lægger Du mærke til Benenes Stilling og Knæernes Krumhed, vil det ikke være Dig paafaldende at høre, at det er en Skomagermester Du her har for Øie. Det er kun i Egenskab af Brandassistent at denne fredelige Borger har ombyttet Skomagersylen med Sværdet, Fangskindet med de halvgule Benklæder og den ærværdige Nathue, der, medens Søndagsparykken prangede paa sin Blok, prydede vor Helts skaldede Isse med Hatten med den luefarvede Fjær.

(Efter et Haandskrift af 1810.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *