Internt referansenummer: 22.10.09 – A

Kilde:
FORTÆLLINGER FRA DET GAMLE BERGEN – UNGDOMSERINGRINGER
ALB. CAMMERMEYERS FORLAG
Klikk her for kort informasjon om Elisabeth Welhaven. (Hentet fra www.wikipedia.no)

Gamle Bergensfigurer

Madam Balle. (En Skjænkerske.)

Madam_BalleHer er en Bergenserinde i den gamle Stil, nu ere de ei længere saaledes. Flasken tyder paa hendes Hverv som Værtshusholderske, ei paa nogen personlig Tilbøielighed hos hende til Bachi Gaver. Tre Gange havde hun smagt Ægteskabets Sødhed og som Enke etablerede hun nu (i Enkefru Voss nuværende Hus ved Norges Bank) et Slags Værtshus, hvortil hun ved Liqueur og lækre Frokoster vidste at lokke Gjæster. De milde Folder paa hendes Ansigt, den fyldige Haand med den fristende Flaske, den paljegule Vams med Vaarens Roser paa, hendes trippende Gang, kort hendes hele Stilling var et saa forførende Syn, at ingen ægte Bergenser af den gamle Skole mægtede at modstaa hendes Trylleri, naar han gjennem det aabne Vindu eller den halvlukte Dør skimtede hende, men dreves uimodstaaelig hen til hendes dækkede Bord. Hun var en af de Faa, over hvem Moden ikke herskede, thi saa kjær var hende Fortidens Dragt, at hun trodsede alle Modens Storme, og som Du ser herde her, klædte hun sig lige indtil sit Livs Ende.

(Efter et Haandskrift af 1810.)
Illustrasjon ukjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *