Internt referansenummer: 22.10.09 – A

Kilde:
FORTÆLLINGER FRA DET GAMLE BERGEN – UNGDOMSERINGRINGER
ALB. CAMMERMEYERS FORLAG
Klikk her for kort informasjon om Elisabeth Welhaven. (Hentet fra www.wikipedia.no)

Gamle Bergensfigurer

Student Seus

Student_SeusFødt af formuende Forældre reiste han til Kjøbenhavn, tog Examen artium og vendte tilbage til sin Fødestad Bergen. Forældrenes Død satte ham i Besiddelse af endel Penge. Med guldgalloneret Kjole og Kaarde efter den Tids Smag saa man ham paa alle Spadseregange, deltagende i alle Glæder, skuende haanligt ned paa sine mindre formuende Collegaer, men Penge er langt fra Uforgjængelighed. Ubetænksomt fortærede han dem alle og med et svækket Legeme og uden Lyst og Evne til at fortsætte sine Studeringer maatte han, der engang havde været Lykkens Kjledægge, gribe til Betlerstaven og kummerligen søge de Smuler han fordum foragtede. Med lasede Klæder, bleg og gusten slæbte han sig frem gjennem Livet, indtil endelig Døden en St. Hansnat overrumplede ham paa Gaden.

(Efter et Haandskrift af 1810.)
Illustrasjon ukjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *