Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Gården Ringnes i Krødsherad

Denne gård er beliggende i den øvre del av bygden, på vestsiden av fjorden, og er av gammel oprinnelse. Den har fra begynnelsen vært en meget stor gård, og der eksisterer dokumenter og slektsregister fra omkring år 1325, og siden har denne gård vært i samme families eie. Den har gått i arv fra foreldre til barn i 21 slektledd, som omfatter en tid av ca. 600 år, og således er et gammelt odelsgods. Bryggerieier Ellef Ringnes bosatt i Oslo, kjøpte gården Ringnes i 1870-årene, og nu er hans sønn direktor Knud Ringnes eier av dette store jordegods. Gården er herskapelig bebygget, og har et skogareal på ca. 28,000 mål, og har 12 husmannsplasser. Det samlede grannareal er ca. 50,000 mål, og skyldtaksten på denne gård er ca. 54 mark, som beviser at dette er en stor og verdifull eiendom. I Ringneselven er for ca. 20 år siden anlagt et elektrisitetsverk til gårdens behov, til lys og drift av forskjellige maskiner, så denne gård er i enhver henseende utstyrt efter vår tids nyeste tekniske opfinnelser. Den er Krødsherads største gård, har vært og antagelig blir et herresæte for denne slekt i de kommende tider.

Brødrene Amund og Ellef Ringnes

Amund var født i 1840, og Ellef var født i 1842 på Ringnes i Krødsherad. De reiste til Oslo omkring år 1860, og der oprettet det vel kjente Ringnes ølbryggeri hvor konsul Aksel Heiberg var medeier. Dette bryggeri er et av de største i vårt land, og vel kjent for sine velsmakende drikkevarer.

Brødrene Amund og Ellef Ringnes har utvist en storslagen gavmildhet i mange retninger, og støttet flere slags foretagender med betydelige pengebeløp. I særdeleshet kan nevnes den betydelige pengestøtte som de ydet til Fridthjof Nansens „Polarferd» i 1890-årene, og Otto Sverdrups „Fram Ekspedisjon» omkring år 1900. Tillike har de vært med å grunnlegge „Nansen-Fondet» til videnskapens fremme, og mange andre almennyttige foretagender har de støttet med penger.

Brodrene_Ringnes

Disse to hedersmenn var dekoreret med St. Olavs Orden for sin forretningsdyktighet og store gavmildhet til videnskapens fremme. De var begge gifte og hadde flere barn, hvorav noen av dem fortsetter driften av bryggeriet og gården Ringnes. Direktør Knut E. Ringnes er også en gavmild mann i flere retninger; og nu har han gitt 10,000 kroner til innsamlingskomiteen for „Polarskibet Fram»s bevarelse. Tillike har flere av denne familie vært med å støtte mange gode formål, til nytte og gavn for samfundet.

Les mer om Ringnes Gård her.
Les mer om Ringnes Bryggeri her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *