Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Gården Veikåker i Krødsherad

Denne gård er beliggende på østsiden av fjorden i øvre (nordre) del av bygden. Gården er av gammel oprnnelse, og den er flere gange omtalt i gamle dokumenter og rettsprotokoller, hvor navnet er skrevet: Weakr, Wegager, nu Veikåker. Dette navn er visselig kommet av „vigslet ager», som det kaltes i gamle tider. Sagnet forteller, at på denne gård har i gamle tider vært en kirke, og der som kirker skulde opføres blev jorden vigslet (innviet) til et helligt og fredet sted både for levende og døde mennesker. Denne kirke blev antagelig opført omkring år 1200, da det var en kirkebygningens tid i Hallingdalen. Denne har muligens vært en kapellkirke eller familiekirke, ti den er ikke blitt vedlikeholdt, men falt sammen for flere hundre år siden. På denne gård står mange gamle eketrær i en buet linje fra fjorden til gården, som antas å være plantet for ca. 700 år siden, da kirken blev opført.

I de siste år er der igjen blitt gravplass og kirke, som for det meste er bekostet av gårdens eier, Thor G. Veikåker.

Veikaker-kapell

Veikåker Kapell. Foto: Sokneprest Nils Christian Skjauff

Les mer om Veikåker Kapell på Krødsherad Menighet sine nettsider
Les mer om Veikåker Kapell på hjemmesidene til «DEN NORSKE KIRKE».

Kirkegården blev innviet i 1928, og det merkelige hendte, at Thor var den første som blev begravet der, og hviler på sin egen gård. Innskriptsjonen på hans gravstein er følgende:

Thor Gunderssen Wegager født 18/12 1865.
Død 27/7 1928. Hvil i fred. Ha takk for alt.

Da den nye vei fra Gulsvik til Noresund blev anlagt på østsiden av Krøderfjorden omkring år 1900, så blev skysstasjon på Veikåker som vedvarte i mange år. Dette er en stor og verdifull gård som har vært i samme families eie i ca. 200 år, og navnet på eierne har vekselvis vært Thor og Gunder, og visselig blir der flere eiere med disse navne fremover i tiden.

Thor G. Veikåker var gift med Live Steinarsdatter Skinnes, og de har flere barn, hvorav den eldste sønn heter Gunder. Enkefruen har drevet gården siden mannens død, men den blir antagelig straks overtatt av sønnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.