Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden


Gårdene Bjøre i Krødsherad

Disse gårder er beliggende i den nedre (søndre) del av bygden, omtrent rett overfor prestegården Bjertnes, på den annen side av fjorden. De er i flere gamle dokumenter fra det 16de og 17de århundre omtalt således, at Bjøre antagelig har vært „Krongods», og vært avgiftspliktig til kongene og geistligheten. I året 1672 innløste Helge Bjøre den Kongelige Tiende som påhvilte dette landgods, men der har fra gamle tider og ennu er landskyldavgift til Hougs kirke og Presteboell på Eiker. Dette landgods har i tidenes løp vært 1 a 2 gårder med husmannsplasser og andre store rettigheter, som har innbragt eierne betydelige inntekter.

Omkring år 1800 blev Bjøre kjøpt av Ole Torkildssen, født i 1768 i Ådalen, og siden har gårdene vært i denne families eie, og er av bygdens største gårder med herskapelig bebyggelse og meget verdifull skog. Ole T. Bjøre var en meget dyktig mann som forbedret gården betydelig, men han døde i 1823, og enken Marie Olsdatter Bjøre drev gården til sønnen overtok den. Torkild Olssen Bjøre var født i 1817 og overtok farsgården, som han drev frem til stor fruktbarhet. Han var efter sin tid en oplyst mann og var meget benyttet til offentlige gjøremål. Torkild O. Bjøre var i 1850-årene ordfører i Sigdal herred, og stortingsmann i 1854, hvor han talte for folkeoplysningens fremgang. Han døde i 1862 og efterlot sig et godt minne. Sønnen Erik Torkildssen Bjøre, født omkring år 1850, overtok gården, og han har også vært en interessert gårdbruker. Omkring år 1910 delte Erik T. Bjøre gården mellem sine 2 eldste sønner, Torkild og Ole, så nu er der igjen 2 gårde. Torkild har hovedgården og Ole opførte nye, prektige huser på nordre del av innmarken, og denne gård kalles Nordre Bjøre og har en vakker beliggenhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.