Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Giske kapel og Axel og Valborgs grave

Paa øen Giske i Borgund sogn, Søndmøre, engang i Arnungeættens besiddelse, og sætet for kong Olav den helliges ven, Torberg Arnesøn, er et gammelt kapel. Utenfor dette vet folk at paavise stedet, hvor Axel Tordsøn og Skjøn Valborg ligger begravet. Utenfor kapellets søndre langvag er en grav med latinsk(?) indskrift, hvis bokstaver er temmelig utvisket. Her skal Axels grav vare. Paa den anden side av kirken laa efter sagnet ‘hans brud. Ved Axels grav staar endnu et lønnetræ, hvis grene engang mødes med grenene av et lignende træ over Valborgs grav; men tilslut maatte de skjare trærne ned til raften, da de ødela taktakningen (pandesten), naar stormen stod paa. Siden har trærne skutt igjen, men de møtes ikke længer over taket.

(Ved K. Bugge.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.