Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Glomfjord Hornmusikkforening, Glomfjord

Glomfjord_Hornmusikkforening-Glomfjord
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Sverre Amundsen, Arne Hagetrø, Bjørn Ellingsen, Rolf Albrigtsen, Lenny Larssen, Sverre Mariussen, Ole Gjelseth, Gunvald Brandt.
Annen rekke fra venstre: Bjørn-Erik Grovassbakk, Konrad Fredriksen, Svein-Erik Amundsen, Willy Edwardsen, Odd Sundbakk, Gustav T. M. Lantz, Anton Breivik, Arne Nilsen, Sverre Wintber-Nilssen.
Tredje rekke fra venstre: Rickard Johansen, Svend Arne Olsen, Knut Bye, Georg Landau, Olav Kristiansen, Torbjørn Nilsen, Alv Tuvnes, Kyrre Hanssen, Odd Kristiansen.

Glomfjord Hornmusikkforening, Glomfjord ble stiftet sommeren 1916 (noen sikker dato har det ikke vært mulig å påvise), og besto av 12 medlemmer.

Stifterne, Edvard Boldevind og Adolf Kristiansen, var de første ansvarlige ledere, både når det gjaldt styrearbeid og musikalsk opplæring.

Den nødvendige kapital til instrumenter ble reist dels ved innsamling blant befolkningen og dels ved mindre lån, som ble ytet av E. Boldevind. Han er den eneste gjenlevende av stifterne.

De første øvelsene ble holdt utendørs, men da det led ut på året ble en liten smie det foreløpige øvelsessted. Her holdt foreningen til under de to første av sine dirigenter, Eide og Karlsen. Da så svensken Karl Sandström, som var jerndreier ved Glomfjord Kraftverk, ble dirigent, ble øvelsene lagt til et av kraftverkets verkstedlokaler.

For øvrig har foreningen hatt følgende dirigenter: Torfinn Skogsås, Andreas Gabrielsen, Henry Dokmo, Knut Knudsen, Arthur Solvang og den nåværende, Rolf Albrigtsen.

Under krigen lå foreningen nede. I årene etter krigen, fram til 1949, besto foreningen nærmest bare i navnet. Etter at Norsk Hydro reiste sine fabrikker i Glomfjord, tilførtes også foreningen nye krefter og er nå i stadig framgang. Dette skyldes ikke minst den økonomiske støtte Norsk Hydro yter.

I 1953 fikk foreningen sine pene mørkegrønne uniformer, med gylte tresser og lyrer, samt «Glomfjord» på venstre overarm.

Foreningen har deltatt i 3 kretsstevner, i Fauske 1951, Glomfjord som arrangør 1952 og i Bodø 1953. I 1954 deltok foreningen i Nord-Norsk stevne i Bodø.

I løpet av de siste 4-5 år har foreningen skiftet ut så godt som alle gamle instumenter med nye forsølvede.

I kretsstyret er foreningen representert med 3 mann: Odd Sundbakk (kretsformann), Rolf Albrigtsen (nestformann) og Alv Tuvnes (sekretær).

Glomfjord Hormusikkforening har 29 aktive medlemmer, med Odd Sundbakk som formann. Øvelsene holdes i Glomfjord Salpeterfabrikkers lesesal.

Korpset er tilmeldt landsforbundet gjennom Salten Hornmusikkforbund, og er dessuten tilsluttet Nord-Norges Musikkforbund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.