Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Gravhauger i Krødsherad

Ifølge sagn og fortellinger av flere gamle folk, så har i Krødsherad vært mange gravhauger på flere steder der. Men i tidens løp så er de ved opdyrkning av jorden blitt utgravet, og de ting som der fantes er ikke blitt opbevart. Der er funnet mange slags gamle bruksgjenstande av sten, bronse og jern, samt sølvmynter og kolorte glassperler til smykker. Men så langt ned i tiden som omkring år 1800, blev sådanne ting ikke betraktet for å ha verdi i noen rettning, og derfor blev de ødelagt eller bortkastet. Således er det i gamle tider foregått med gravhaugene og deres innhold opover hele Hallingdalen, som er meget beklagelig.

I den senere tid er i Krødsherad i gravhauger funnet forskjellige ting som er blitt opbevart. På gårdene Nore og Bøe er flere gange funnet gjenstande i gravhauger som er ca. 1000 år gamle, og var av bronse, jern og noen sølvmynter. Likedan er på gårdene Olberg og Bjertnes funnet i gravhauger mange slags bruksgjenstande av jern, spenner og ringer av bronse, og noen glassperler. På gårdene Orpen, Stavnes og Veikåker er der også i gravhauger funnet mange slags gjenstande fra den hedenske tid. Der i bygden er ennu på flere gårde gravhauger som ikke er utgravet, men når sådant blir foretatt bør sakkyndige folk være tilstede for å lede undersøkelsen.

De første i Hallingdalen som interesserte sig for samling og opbevaring av alle slags gjenstande, funnet i gravhauger og andre steder, var: Tollef G. Myhre, født i 1805 i Skurdalen og Sander T. Raaen, født i 1816 i Kvislen, Hol. Disse 2 herrer samlet meget av gamle fundne ting, og tillike gamle sjeldne bruksgjenstande i Hallingdalen. Dette blev overlevert til oldsak-samlingene ved universitetet i Oslo, hvorav noen gjenstander var fra Krødsherad. (Se derom i første bind av denne bok, side 34 til og med side 42).

Ifolge lov i året 1905 om fredning og bevaring av fortidslevninger, og kirkedepartementets rundskrivelse i 1906, så er lensmennene pålagt å innføre i protokoll det som finnes av oldsaker i vedkommende distrikt. Alt sådant er ved denne lov blitt statens eiendom, og de folk som finner det er pålagt å anmelde og overlevere dette til lansmannen. —

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.