Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Grong Hornmusikklag, Grong

Grong_Hornmusikk-Grong
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Lorents N. Sklett, Ingar Jømna, Oddvar Rosten, dirigent Paul Heia, formann Sverre Seem, John Åsbø, Karle Strand.
Annen rekke fra venstre: Kåre Sundli, Jostein Sagmo, Per Sagmo, Sverre Sklett, Petter Brauten, Bjarne Bye, Bjørn Kroglund, Olav Sagmo.
Tredje rekke fra venstre: Asbjørn Strand, Hjalmar Moan, Peder Duun, Odd Åsbe, John Føynum, Samuel Veium, Sigleiv Bye.
Per Lilleberre, Lorents J. Sklett og Kjell Viken var ikke til stede da bilde ble tatt.

Det var Kristen Jørum og Wilhelm Husby som, høsten 1911, tok initiativet til start av Grong Horn-musikklag. Laget var fra starten en sekstett, og instrumentene ble kjøpt brukt for kr. 100,—. Medlemmene var: Einar Hoel, Tormod Lilleberre, Magne Melhus, Ola Gartland, Kristen Jørum og Wilhelm Husby.

Første formann, og samtidig kasserer, var Einar Hoel. Han fungerte til 1921. De første øvelsene ble holdt i «Konnovass-sæteren», hvor samtlige medlemmer bodde under tømmerhogsten denne vinteren.

Den første instruktør var Oluf Føinum. I denne tiden fungerte også Nils Føinum, Søren Bye og Elias Vie som instruktører, alt etter som det passet en av disse å møte. Fra 1938 til 1944 var Oluf Føinum fast dirigent. Fra 1944 har Paul Heia vært lagets dirigent.

Fram gjennom årene har laget vokst, og i 1938 var det 20 medlemmer. Laget fikk da en fastere organisasjonsform. I 1945 ble lovene revidert, og laget fikk en fast øvelseskveld for uken.

Alle gamle instrumenter er nå skiftet ut. Av engasjements og arrangements kan nevnes at laget spilte 8. mai 1945, ved de norske soldaters hjemkomst fra Sverige. Holdt konsert i anledning lagets 40-års jubileum i 1951, og arrangerte Namdal musikkforbunds stevne i 1952. Laget er ellers engasjert 17. mai hvert år.

Lagets formann er Sverre Seem. Styret for øvrig: Bjørn Kroglund, Karle Strand, Sigleiv Bye og Bjarne Bye. Medlemstallet er nå 27, og øvelsene holdes på Grong Spareforenings sal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.