Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hadelands Glassverks Musikkorps, Jevnaker

Hadelands_Glassverks_Musikkorps-Jevnaker
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Knut Kristiansen, Øivind Hovde, Per Flinta.
Annen rekke fra venstre: Aage Korgerud, Ivar Pedersen, Werner Arnesen, Ivar Didriksen, William Flinta, Carsten Løchsen, Thorleif Hovde, Sven Sivenert, Arnfinn Gulbransen, Arne Hovde.
Tredje rekke fra venstre: Gunnar Lillo Pedersen, Torbjørn Torgersen, Reidar Kristiansen, Per Martin Ødegård, Roy Øhlschläel, Nils Wilhelm Tyder, Leif Hansen, Kaare Sandli, Georg Kristoffersen, Arne Pehrson.
Fjerde rekke fra venstre: Tormod Gundersen, Georg Lechsen, Sverre Hansen, Harry
Hanisch, Karl Torgersen, Wilhelm Hanisch, Arne Olsen, Otto Olaussen, Øivind Wien.

Hadelands Glassverk ble grunnlagt i 1765, og nesten samtlige glassblåsere var tyskere. På grunn av disse hadde bedriften ofte besøk av tyske omreisende musikkorps, og dette førte vel til dannelsen av eget korps. Det er ikke mulig å tidfeste starten, da man før i tiden ikke hadde den velordnede foreningspraksis som i dag, med årlig valgte styrer og møteprotokoller. Ved å gå gjennom arkivet finner vi at det eldste synlige tegn på korpset er et bilde fra 1875, men det er sikkert at det har eksistert korps lenge før den tiden. Bedriftsmusikken har således meget gamle tradisjoner her, og «Verkemusikken» er et stående uttrykk fra de eldste til de yngste her i bygda.

Korpsets første kjente formann var Konrad Skåne. Korpsets bøker er ikke eldre enn fra 1931, og før denne tid ble korpsets møter og forretninger ledet av dirigenten. Bedriften har i alle år skaffet korpset husrom, og øvelsene blir nå holdt i lokalet «Glassheim», som er ypperlig egnet. Korpset har, som alle korps ellers i landet, hatt stor framgang. Etter krigen fikk korpset sine uniformer. Disse er mellomblå, med gule striper i buksene, og gule knapper i jakken.
13 — Musikkorpsene.

Den eldste kjente dirigent er Wilhelm Hirsch. Etter ham kommer Emil Engebretsen og August Nilsson. Korpsets nåværende dirigent er Thorleif Hovde, og han feirer i år (1954) 20-års jubileum som korpsets dirigent og instruktør. Samtlige har vært ansatt ved bedriften.

Bedriften betaler dirigent og noter, samt halvparten av instrumenter og reparasjoner. Korpset har derfor gode betingelser. Alle vet hva det vil si å holde en moderne instrumentbesetning vedlike i dag.

Korpset har etter krigen vært sterkt engasjert. Det har hatt mange kringkastingkonserter, og konsertturneer både i Danmark og Sverige. Det har også deltatt i en svensk-norsk sending som gikk ut over alle svenske og norske stasjoner. Det har ved flere anledninger ledsaget felleskor på sangerstevner. Korpset reiser ofte ut og holder egne konserter.

Korpset teller nå 34 aktive medlemmer, med Arne Olsen som formann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.