Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Halsnøy Musikklag, Sæbøvik

Halsny_Musikklag-Sbvik
Fotograf ukjent.(Bildet er tatt i 1954)
Første rekke fra venstre: Magnar Johnsen, Ingmar Sjo, Gudvin Tofte. Annen rekke fra venstre: Peder Tofte, Simon Øvrevik, Johan Særstein, Norolf Tvedten, Malvin Isdal, Per Ottar Tofte, Roar Sæbø, Olav Koløy.
Tredje rekke fra venstre: Magne Haugland, Sigurd Gundersen, Eyvind Hovland, Jakob Eide, Knut Hovland, Håvard Eide.

Etter at et tidligere musikklag som ble startet straks etter første verdenskrig, var oppløst i 30-årene og instrumentene solgt, kom tanken opp om å starte et nytt musikklag etter andre verdenskrigen.

26. september 1950 ble det nye Halsnøy Musikklag stiftet.

Musikklagets første formann var: Eyvind Hovland, og styret besto ellers av: Olav Koløy, Erling Benjaminsen, Sigurd Gundersen og Henrik Emmerhoff.

De første øvelsene ble holdt i hjemmet hos Jakob Eide. Etter hvert som laget klarte å skaffe seg flere instrumenter, måtte øvelsene flyttes til en loftsal i det gamle herredshuset i Sæbøvik. Etter et par år ble dette huset revet for å gi plass til nybygg, og øvelsene har siden vært holdt i kjellersalen i internatet ved Chr. Bjellands hermetikkfabrikk i Sæbøvik.

Fra begynnelsen var musikkløytnant Herm. Berge instruktør. Han sluttet høsten 1954, og siden har Halvard Sæbø vært musikklagets dirigent.

Musikklaget er med og bidrar til underholdningen ved forskjellige arrangements i bygden, på stevner og 17. mai.

Laget består av 18 aktive medlemmer.

Formann er: Peder Tofte. For øvrig består styret av: Håvard Eide, Olav Koløy, Magne Haugland og Sigurd Gundersen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.