Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hamar Musikkorps, Hamar

Hamar_Musikkorps-Hamar
Fotograf ukjent.(Bildet er tatt i 1955)
Første rekke fra venstre: dir., domorganist Ragnar Regeberg, Henry Gulbrandsen, Egil Hansen, Dagfinn Dyresen, Odd Øde, Svein Medlien, Gerhard Olsen, Oddvar Ruud, Ivar Baashus, Knut Melhye, Åge Synstad, Lorang Berntsen, Henry Elfstedt.
Annen rekke fra venstre: Einar Bjærke, Oddvar Baashus, Oddvar Haug, Harald Storm Myhr, Egil Nordrum, Paul Braathen, Arne Skdrseth, Arne Østhye, Arvid House, Leif Liven, Øivind Bratbakken, Walther Haagensen, Helge Kirkeby, Bjørn Olsen, Jan Oddvar Johnsen.
Tredje rekke fra venstre: Halvdan Hovde, Erik Larsen, Alf Wennerstrøm, Bjarne Eriksen, Leif Kristoffersen, Sverre Engebretsen, Thor Monsen.

Den første hornmusikkforening i Hamar kan en av eldre dokumenter se har eksistert allerede i 1863. Men det var først i 1898, da Fr. W. Gomnæs ble ansatt som byens musikkleder, at janitsjarmusikken fikk det store oppsving. Gomnæs var jo en fremragende militærmusiker og samlet det som var i byen av musikere i Hamar Musikkorps. Da Gomnæs i 1911 ble leder av divisjonsmusikken i Oslo, overtok Einar Schøyen hans stilling i Hamar, og også ledelsen av Hamar Musikkorps.

Under og etter forrige verdenskrig kom det til splittelse i musikkleiren. Det dannet seg flere korps, men disse utkrystalliserte seg i 1923 og 1925 i Hamar Musikkforening og Hamar Ungdomskorps (senere Hamar Janitsjarkorps).

Etter som tiden gikk, viste det seg vanskelig å holde to korps gående i Hamar, med de elendige økonomiske kår byen bød sine musikere. Tanken om sammenslutning var derfor gjentagne ganger oppe, og da frigjøringen kom i 1945, fikk tanken vind i seilene. Ut på høsten var sammenslutningen et faktum, og det tradisjonsrike Hamar Musikkorps oppsto igjen som en Fugl Fønix av asken. Einar Schøyen hadde dirigert Musikkforeningen i en del år, og overtok som en selvfølge det nye korpset.

Fra nå av gikk korpset raskt framover, og har i årenes løp flere ganger gitt konserter i Norsk Rikskringkasting. I sommerhalvåret gir korpset faste parkkonserter i Hamar by, og medvirker selvsagt ved de mer eller mindre tradisjonelle festdager i byen. Siden 1945 har korpset gjestet utlandet 2 ganger: i 1950 i Danmark og i 1951 i Sverige. Turen til Sverige var som representasjonskorps for Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikkorps, ved det svenske landsforbunds musikkstevne i Storvik.

Høsten 1953 døde Einar Schøyen, og korpset har siden vært ledet av domorganist Ragnar Røgeberg.

Siden 1945 har medlemstallet holdt seg noenlunde konstant på 40 mann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.