Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VI

Hans Thoresen

hans_thoresen_vi_side_96.jpg


Født 1767 paa Degrum i Enebak, hvor faren var gaardbruker, og død 1840 i Christiania. Tok her borgerskap 1790, oparbeidet en betydelig handelsforretning i Skippergaten og drev indbringende trælasthandel. I 1806 kjøpte han løkken Sommerro efter Bernt Anker og i 1810 Skinderstuen, hvor nu Nobelstiftelsen ligger, av professor Ole Pihl. Velkjent for sin splendide selskapelighet var Thoresen en jovial vert ved sine mandfolk-kalaser paa Sommerro, hvor det gik fornøielig til med al slags morskap, især naar det var stortingsimænd med; for dem næret han en ganske særlig faible.

Thoresens nabo paa Solli var den ham ganske ubeslektede Hans Thorn Thoresen, 1761-1823, en indfødt borger av byen og bordhandler. Ved branden paa bordtomtene i 1819 led han store tap, men kom over dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *