Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Harald Kristian Thoresen

(Ordførerne i Ålesund)

Harald_Kristian_Thoresen

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Harald Kristian Thoresen, født 6. mai 1890 i Kristiansund, sønn av kommunearbeider Tore Skjei og Guri Skjei.

Han ble utlært som blikkenslager i sin fødeby og kom i 1909 til Ålesund, der han arbeidet som svenn i faget inntil han i 1927 gikk i gang med egen blikkenslagerforretning. Tenne drev han til 1946 da han ble tilsatt som forretningsfører i Ålesund boligbyggelag a/l. (Å-Bo.)

Han kom tidlig med i fagbevegelsen og det politiske liv i byen, ble i 1920 første gang innvalt i bystyret av Arbeiderpartiet og var med i om lag 30 år framover — på et par perioder nær like lenge medlem av formannskapet. I det samme tidsrommet var han også medlem av og oftest formann i en rekke kommunale nemnder, blant disse likningsrådet, trygdenemnda, elektrisitets- og gassverkets styre, representantskapet for Tafjord kraftselskap og feriekolonien for gutter. Han tok opp arbeidet for innføring av mors-og enketrygd i kommunen. Forarbeidet med og igangsettelsen av Å-Bo skyldes også i første rekke ham. Senere har han som nevnt stått for den forretningsmessige ledelse av byggelaget, som nå er ett av de aller største i landet i sitt slag.

Et års tid var Harald Thoresen midlertidig styrer av Ålesund kommunale arbeidskontor og en kort tid etter fredslutningen i 1945 ansvarlig redaktør for Sunnmøre Arbeideravis. I flere år var han også med i direksjonen for Norges Banks avdeling i Ålesund.

Gift 1. gang med Anna Flydal, datter av maler Elias Flydal og Berit Flydal, Tesund. 2. gang med Nikoline Hatlebak, datter av gårdbruker Knut Hatlebak og Eline Hatlebak, Borgund.

Ordfører 1934. 1946-1947.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *