Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Harestua Musikkforening, Harestua

Harestua_Musikkforening-Harestua
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Arne Kristiansen, Harald Jensen, Otto S koien (dirigent), Oddvar Skogli, og Anders Nilsen.
Annen rekke fra venstre: Thorbjørn Thorbjørnsen, Arne Dahlen (form.), Hans Røisvold, Kjell Norberg, Bjørn Sørli og Håvard Johnsrud.

Den første ytring om at en savnet en musikkforening på stedet, fremkom egentlig 17. mai 1928. Dette år fikk Harestua skole ny fane, og det ble da sagt at det manglet en ting, og det var musikk i spissen for toget. På et møte i Harestua Arbeiderforening ble saken tatt opp og fikk god støtte. En komite som ble valt, henvendte seg til dirigenten Hans Chr. Hansen som lovet å gjøre sitt beste med undervisning og anskaffelse av instrumenter. Han fikk også tak i instrumenter fra en forening som var oppløst. Pengene ble innsamlet ved frivillige bidrag. Første møte ble holdt 26. januar 1929, hvor 8 medlemmer fikk utdelt instrumenter. Årsmøte ble holdt 30. januar 1929, hvor foreningens første styre ble valt. Det var formann: Anders Nilsen, Sig. Johnsrud og Otto Skøien. Til å begynne med ble øvelsene holdt i hjemmene. Senere på Harestua skole. Foreningen har vært i virksomhet hele tiden (unt. krigsårene) med en øvelse for uken.

Foreningen har spilt ved forskjellige stevner og anledninger, og deltatt på Randsfjordegnenes Musikkforbunds stevner i Lunner 1934, Brandbu 1935, Jevnaker 1936 og Hov i Land 1937.

Foreningen er i stadig framgang. Dette skyldes ikke minst dens driftige leder gjennom alle år, Otto Skøien. Foreningen har nå 12 medlemmer. Øvelsene holdes fremdeles på Harestua skole. Dens nåværende styre er: Arne Dahlen, formann, Håvard Johnsrud, Hans Røisvold og Thorbj. Thorbjørnsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.